نمایش منو

آستر بدرقه چیست؟

آستر بدرقه چیست؟

 آستر بدرقه که عمدتاً از این اصطلاح در کتاب استفاده می شود اکثراً از جنس مقوا بوده و اتصال دهنده کتاب به جلد است . به طور واضح تردر مراحل تولید کتاب به خصوص کتاب های دارای جلد سخت مانند سررسید جلد جداگانه و صفحات داخلی به طور جدا آماده می شوند آستر بدرقه مقوایی است که کتاب را به جلد متصل می کند و بسیار حائز اهمیت است.هنگامیکه سررسید یا کتـابی با جـلد سخـت را بـاز می کنیـد اولین برگه ای که میبینیـد آستر بدرقه هست که یـک قسمت آن به صورت کامل روی جلد چسبیده و بخش دیگر به اندازه 1تا 2 سانت به کتاب متصل است . نوع صحافی و چسب استفاده شده بسیار مهم است و آستر بدرقه به نوعی آبروی کار است

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

هاردباکس چیست؟

آستر بدرقه چیست؟

هاردباکس چیست؟

سررسید چیست؟

آستر بدرقه چیست؟

بروشور چیست؟

سررسید چیست؟

تراکت چیست؟

بروشور چیست؟

سررسید وریزی چیست؟

تراکت چیست؟

تقویم و سالنامه چیست؟

سررسید وریزی چیست؟

کارت اسکرچ چیست؟

تقویم و سالنامه چیست؟

کارت ویزیت چیست؟

کارت اسکرچ چیست؟

آستر بدرقه چیست؟

کارت ویزیت چیست؟