نمایش منو

تراکت

فرم های عمومی گلاسه 170 گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29 * 20 A4 تراکت2000205,000260,000
20 * 14.5 A5 تراکت2000110,000140,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت200068,00075,000
29 * 20 A4 تراکت4000320,000380,000
20 * 14.5 A5 تراکت4000170,000198,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت400090,000105,000

فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29 * 20 A4 تراکت1000135,000175,000
20 * 14.5 A5 تراکت100095,000110,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت100048,00052,000
29 * 20 A4 تراکت2000185,000220,000
20 * 14.5 A5 تراکت2000115,000135,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت200075,00085,000
29 * 20 A4 تراکت5000295,000330,000
20 * 14.5 A5 تراکت5000205,000230,000
14.5 * 10.0 A6 تراکت5000115,000135,000

فرم های عمومی تحریر 100 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
A4 سایز واقعی1000160,000220,000
A5 سایز واقعی1000105,000145,000

فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی1000130,000170,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی100090,000105,000
14.5 * 10.5 A6 تراکت 1000 44,000 50,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی2000170,000210,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی2000105,000130,000
14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی200070,00080,000
29.7 * 21 A4 سایز واقعی5000285,000320,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی5000175,000210,000
29 * 20 A4 تراکت5000260,000295,000
20 * 14.5 A5 تراکت5000150,000190,000
14.5 * 10.5 A6 تراکت5000105,000120,000

فرم های عمومی کتان ۱۲۰ گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایزتیراژیک رودورو
29.7 * 21 A4 سایز واقعی1000230,000260,000
21 * 14.5 A5 سایز واقعی1000150,000170,000

فرم عمومی گلاسه ۱۳۵ گرم و تحریر ۸۰ گرم فوری

سایزتیراژیک رودورو
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*212000190,000240,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/52000130,000160,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5200090,000100,000
گلاسه - تراکت A4 29*202000220,000260,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/52000140,000180,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10200090,000105,000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 1000 160,000 210,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 1000 120,000 145,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 1000 45,000 55,000
تحریر - سایز واقعی A4 29/7*21 5000 315,000 360,000
تحریر - سایز واقعی A5 21*14/5 5000 205,000 250,000
تحریر - سایز واقعی A6 14/5*10/5 5000 135,000 160,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 1000 165,000 215,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 1000 125,000 150,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 1000 65,000 79,000
گلاسه - تراکت A4 29*20 5000 325,000 370,000
گلاسه - تراکت A5 21*14/5 5000 235,000 270,000
گلاسه - تراکت A6 14/5*10 5000 145,000 175,000

فرم عمومی گلاسه 120 گرم فوری

سایزتیراژیک رودورو
 گلاسه 120 گرم 28*20 5000 285,000 320,000
 گلاسه 120 گرم 20*14 5000 145,000 165,000
 گلاسه 120 گرم 14*10 5000 82,000 87,000

A3 یکرو – تحویل ۵ روزکاری

جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرم1000 عدد240,000
تحریر ۸۰ گرم2000 عدد330,000
گلاسه ۱۳۵ گرم1000 عدد250,000
گلاسه ۱۳۵ گرم2000 عدد360,000

A3 دورو – تحویل ۳ روزکاری

جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرم1000 عدد310,000
تحریر ۸۰ گرم2000 عدد370,000
گلاسه ۱۳۵ گرم1000 عدد385,000
گلاسه ۱۳۵ گرم2000 عدد520,000

تحریر 80 گرمی b5,b4

جنس کارتیراژیکرودورو
سایز واقعی  B4 24*341000 عدد 84,000 تومان 136,000 تومان
سایز واقعی  B4 24*342000 عدد 108,000 تومان160,000 تومان
سایز واقعی  B4 24*345000 عدد 192,000 تومان258,000 تومان
سایز واقعی  B5 17*24 1000 عدد 42,000 تومان68,000 تومان
سایز واقعی  B5 17*24 2000 عدد 54,000 تومان80,000 تومان
سایز واقعی  B5 17*245000 عدد96,000 تومان129,000 تومان

گلاسه135 گرمی b5,b4

جنس کارتیراژیکرودورو
سایز واقعی  B4 24*341000 عدد102,000 تومان154,000 تومان
سایز واقعی  B4 24*342000 عدد144,000 تومان196,000 تومان
سایز واقعی  B4 24*345000 عدد280,000 تومان346,000 تومان
سایز واقعی  B5 17*24 1000 عدد51,000 تومان77,000 تومان
سایز واقعی  B5 17*24 2000 عدد72,000 تومان98,000 تومان
سایز واقعی  B5 17*245000 عدد140,000 تومان173,000 تومان

تراکت 6 ساعته 1000 عددی

جنس کارتیراژیکرودورو
تراکت تحریر 80 گرم 20*291000 عدد125,000 تومان160,000 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 20*29 2000 275,000 

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

چاپ تراکت و بروشور

تراکت تبلیغاتی لایه باز

چاپ تراکت و بروشور

چاپ پوستر و تراکت

تراکت تبلیغاتی لایه باز

طراحی تراکت تبلیغاتی

چاپ پوستر و تراکت

تراکت

طراحی تراکت تبلیغاتی

قیمت چاپ تراکت تبلیغاتی

تراکت

طراحی تراکت

قیمت چاپ تراکت تبلیغاتی

طراحی و چاپ تراکت

طراحی تراکت

تراکت آرایشگاه زنانه

طراحی و چاپ تراکت

تراکت چیست؟

تراکت آرایشگاه زنانه

تراکت آرایشگاه

تراکت چیست؟

چاپ تراکت و بروشور

تراکت آرایشگاه

چاپ کارت ویزیت و تراکت

چاپ تراکت و بروشور

تراکت تبلیغاتی

چاپ کارت ویزیت و تراکت

چاپ تراکت گلاسه تهران

تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت و بروشور

چاپ تراکت گلاسه تهران

محاسبه آنلاین قیمت تراکت و برشور

چاپ تراکت و بروشور

طرح تراکت

محاسبه آنلاین قیمت تراکت و برشور

تراکت لایه باز

طرح تراکت

چاپ تراکت لیبل

تراکت لایه باز

چاپ بروشور و تراکت

چاپ تراکت لیبل

نمونه تراکت

چاپ بروشور و تراکت

سفارش چاپ تراکت

نمونه تراکت

چاپ تراکت و کاتالوگ

سفارش چاپ تراکت

چاپ تراکت

چاپ تراکت و کاتالوگ

چاپ تراکت لیبل

چاپ تراکت

تراکت فست فود

چاپ تراکت لیبل

چاپ تراکت تبلیغاتی

تراکت فست فود

چاپ تراکت ارزان در تهران

چاپ تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت ارزان

چاپ تراکت ارزان در تهران