نمایش منو

سینی لیوان کاغذی

سینی کاغذی نگهدارنده لیوان جهت انواع لیوان با حجم های متفاوت قابل استفاده بوده و در حالت های مختلف قابل تولید می باشد.

قیمت عمومیقیمت اختصاصیتیراژشرح کالا
سینی لیوان 2 تایی
3607201200سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
​​​​​​​​
-4805000سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
سینی های بیرون بر
3807601200سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

-5005000سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

چاپ لیوان کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

چاپ لیوان کاغذی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

چاپ لیبل کاغذی

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیبل کاغذی

چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

لیوان کاغذی تک جداره

چاپ جعبه دستمال کاغذی

ساک دستی کاغذی

لیوان کاغذی تک جداره

کاسه کاغذی

ساک دستی کاغذی

لیوان کاغذی

کاسه کاغذی

چاپ تبلیغاتی روی لیوان کاغذی

لیوان کاغذی

منو و کف سینی

چاپ تبلیغاتی روی لیوان کاغذی

چاپ پوستر کاغذی

منو و کف سینی

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ پوستر کاغذی

ساک دستی لیوان

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

ساک دستی لیوان

مرکز چاپ لیوان کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

لیبل کاغذی

مرکز چاپ لیوان کاغذی

ساك دستي تبليغاتي کاغذی

لیبل کاغذی

چاپ روی لیوان کاغذی

ساك دستي تبليغاتي کاغذی

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

چاپ روی لیوان کاغذی

دستگاه لیوان کاغذی

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

چاپ لیوان

دستگاه لیوان کاغذی

چاپ لیوان کاغذی در دار

چاپ لیوان

جعبه سیب زمینی لیوانی

چاپ لیوان کاغذی در دار

لیوان شات

جعبه سیب زمینی لیوانی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

لیوان شات

سینی لیوان کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

دستگاه تولید لیوان کاغذی

سینی لیوان کاغذی