نمایش منو

لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

مطالب مشابه:


X
طراحی بسته بندی ادویه

دستگاه تولید لیوان کاغذی

طراحی بسته بندی ادویه

پاکت ساندویچ

دستگاه تولید لیوان کاغذی

چاپ روی لیوان کاغذی

پاکت ساندویچ

صندوق تبلیغات

چاپ روی لیوان کاغذی

صندوق دفتر تبلیغات

صندوق تبلیغات

قیمت لیوان کاغذی

صندوق دفتر تبلیغات

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

قیمت لیوان کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

لیوان کاغذی با چاپ

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

طرح جعبه کادو قلب

لیوان کاغذی با چاپ

جعبه کادویی

طرح جعبه کادو قلب

چاپ بروشور دو لت

جعبه کادویی

ساک دستی کاغذی

چاپ بروشور دو لت

طرح جعبه کادو بچگانه

ساک دستی کاغذی

درب لیوان

طرح جعبه کادو بچگانه

شلوار دوبنده صنعتی

درب لیوان

ساخت جعبه کادو

شلوار دوبنده صنعتی

لیبل کاغذی

ساخت جعبه کادو

طراحی و ساخت جعبه کادو

لیبل کاغذی

ساخت انواع جعبه کادو

طراحی و ساخت جعبه کادو

ساک دستی کاغذی

ساخت انواع جعبه کادو

سالنامه نودوچهار

ساک دستی کاغذی

نکاتی در مورد دوخت جلد

سالنامه نودوچهار

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

نکاتی در مورد دوخت جلد

چاپ بروشور دو لت

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

چاپ بروشور دو لت

ساک دستی کاغذی

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

کاسه کاغذی

ساک دستی کاغذی

تولید لیوان کاغذی

کاسه کاغذی