نمایش منو

لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

مطالب مشابه:


X

ساخت جعبه کادو

سررسيد وزيري دورنگ

ساخت جعبه کادو

لیوان کاغذی با چاپ

سررسيد وزيري دورنگ

لیوان شات

لیوان کاغذی با چاپ

طراحی بسته بندی ادویه

لیوان شات

طرح جعبه دستمال کاغذی

طراحی بسته بندی ادویه

کاسه کاغذی

طرح جعبه دستمال کاغذی

چاپ جعبه کادو

کاسه کاغذی

پاکت کادو

چاپ جعبه کادو

جعبه کادویی

پاکت کادو

جعبه سیب زمینی لیوانی

جعبه کادویی

قیمت لیوان کاغذی

جعبه سیب زمینی لیوانی

سالنامه نودوچهار

قیمت لیوان کاغذی

چاپ روی لیوان و بشقاب کاغذی

سالنامه نودوچهار

نکاتی در مورد دوخت جلد

چاپ روی لیوان و بشقاب کاغذی

ساک دستی کاغذی

نکاتی در مورد دوخت جلد

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

ساک دستی کاغذی

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

جعبه سیب زمینی مک دونالد

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

جعبه سیب زمینی مک دونالد

چاپ لیبل کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

جعبه پیتزا دو تیکه

چاپ لیبل کاغذی

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

جعبه پیتزا دو تیکه

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

ست کادویی سررسید

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

چاپ پوستر کاغذی

ست کادویی سررسید

ساک دستی لیوان

چاپ پوستر کاغذی

چاپ بروشور دو لت

ساک دستی لیوان

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ بروشور دو لت

طرح جعبه کادو بچگانه

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی