نمایش منو

لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

مطالب مشابه:


X

دوخت ساك دستي

جعبه ساندویچ زیپی

دوخت ساك دستي

لیوان کاغذی دو جداره

جعبه ساندویچ زیپی

چاپ جعبه کادو

لیوان کاغذی دو جداره

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

چاپ جعبه کادو

طرح جعبه دستمال کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

چاپ جعبه دستمال کاغذی

طرح جعبه دستمال کاغذی

طراحی بروشور دو لت

چاپ جعبه دستمال کاغذی

جعبه ساندویچ سفره ای

طراحی بروشور دو لت

ست کادویی سررسید

جعبه ساندویچ سفره ای

چاپ جعبه ساندویچ

ست کادویی سررسید

چاپ بروشور دو لت

چاپ جعبه ساندویچ

شلوار دو بنده صنایع غذایی

چاپ بروشور دو لت

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

شلوار دو بنده صنایع غذایی

دستگاه لیوان کاغذی یکبار مصرف

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

دستگاه لیوان کاغذی یکبار مصرف

دولت دوازهم در پی رونق بیشتر کسب و کار

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

دولت دوازهم در پی رونق بیشتر کسب و کار

دستگاه تولید لیوان کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

جعبه های کادویی

دستگاه تولید لیوان کاغذی

چاپ لیوان یکبار مصرف کاغذی

جعبه های کادویی

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

چاپ لیوان یکبار مصرف کاغذی

چاپ بروشور دو لت

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

چاپ بروشور دو لت

جعبه سیب زمینی لیوانی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

جعبه سیب زمینی لیوانی

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

کاسه کاغذی

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ روی لیوان و بشقاب کاغذی

کاسه کاغذی

چاپ روی لیوان کاغذی

چاپ روی لیوان و بشقاب کاغذی