نمایش منو

لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

X

طرح جعبه دستمال کاغذی

چاپ روی لیوان کاغذی

طرح جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیوان

چاپ روی لیوان کاغذی

چاپ جعبه ساندویچ

چاپ لیوان

قیمت لیوان کاغذی

چاپ جعبه ساندویچ

جعبه کادو

قیمت لیوان کاغذی

سالنامه نودوچهار

جعبه کادو

چاپ پاکت کاغذی

سالنامه نودوچهار

تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

موکاپ لیوان

تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

لیوان کاغذی با چاپ

موکاپ لیوان

دوخت ساك دستي

لیوان کاغذی با چاپ

طراحی بروشور دو لت

دوخت ساك دستي

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

طراحی بروشور دو لت

طرح جعبه کادو قلب

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

ساك دستي تبليغاتي کاغذی

طرح جعبه کادو قلب

درب لیوان

ساك دستي تبليغاتي کاغذی

لیوان کاغذی

درب لیوان

تقویم کاغذی در عصر دیجیتال

لیوان کاغذی

طراحی و ساخت جعبه کادو

تقویم کاغذی در عصر دیجیتال

چاپ لیبل کاغذی

طراحی و ساخت جعبه کادو

ساخت جعبه کادویی

چاپ لیبل کاغذی

تولید لیوان کاغذی

ساخت جعبه کادویی

جعبه کادویی

تولید لیوان کاغذی

کاسه کاغذی

جعبه کادویی

ساک دستی کاغذی

کاسه کاغذی

ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی

چاپ بدون جوهر، یا: سوزاندن حروف بر روی کاغذ

ساک دستی کاغذی

جعبه سیب زمینی لیوانی

چاپ بدون جوهر، یا: سوزاندن حروف بر روی کاغذ

ساک دستی کاغذی

جعبه سیب زمینی لیوانی