نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

طراح پوستر فیلم

طراحی پوستر انتخاباتی

طراح پوستر فیلم

نمونه طراحی پوستر

طراحی پوستر انتخاباتی

طراحی و چاپ پوستر

نمونه طراحی پوستر

پوستر فیلم

طراحی و چاپ پوستر

شرکت طراحی پوستر

پوستر فیلم

پوستر کتاب

شرکت طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر رنگی

پوستر کتاب

چاپ پوستر و تراکت

قیمت چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر

چاپ پوستر و تراکت

طراحی پوستر و لوگو

طراحی پوستر

پوستر

طراحی پوستر و لوگو

هزینه چاپ پوستر

پوستر

چاپ پوستر در تهران

هزینه چاپ پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر در تهران

چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر تبلیغاتی

خرید پوستر

چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر کاغذی

خرید پوستر

چاپ پوستر افست

چاپ پوستر کاغذی

طراحی پوستر های تبلیغاتی

چاپ پوستر افست

چاپ پوستر و بنر

طراحی پوستر های تبلیغاتی

چاپ پوستر انتخاباتی

چاپ پوستر و بنر

شرکت چاپ پوستر

چاپ پوستر انتخاباتی

چاپ پوستر سفارشی

شرکت چاپ پوستر

چاپ پوستر گلاسه

چاپ پوستر سفارشی

چاپ پوستر 50*70

چاپ پوستر گلاسه

طراحی پوستر مقاله

چاپ پوستر 50*70

پوستر دیواری

طراحی پوستر مقاله

چاپ پوستر مقالات

پوستر دیواری

طراحی پوستر مذهبی

چاپ پوستر مقالات