نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

ساخت پوستر

هزینه چاپ پوستر رنگی

ساخت پوستر

چاپ پوستر a1

هزینه چاپ پوستر رنگی

پوستر جشنواره

چاپ پوستر a1

طراحی پوستر تئاتر

پوستر جشنواره

چاپ پوستر افست

طراحی پوستر تئاتر

شرکتهای طراحی پوستر

چاپ پوستر افست

سفارش چاپ پوستر

شرکتهای طراحی پوستر

طراحی پوستر

سفارش چاپ پوستر

پوستر طراحی لباس

طراحی پوستر

کاغذ چاپ پوستر

پوستر طراحی لباس

طراحی پوستر انتخاباتی

کاغذ چاپ پوستر

چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر انتخاباتی

تمپلیت ها پوستر

چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر تبلیغاتی

تمپلیت ها پوستر

طراحی و چاپ پوستر

طراحی پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر عکس

طراحی و چاپ پوستر

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

چاپ پوستر عکس

چاپ پوستر بزرگ

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

قیمت چاپ پوستر 100*70

چاپ پوستر بزرگ

شرکت چاپ پوستر

قیمت چاپ پوستر 100*70

سفارش طراحی پوستر

شرکت چاپ پوستر

پوستر لایه باز

سفارش طراحی پوستر

پوستر گرافیکی

پوستر لایه باز

پوستر مذهبی

پوستر گرافیکی

چاپ مقاله به صورت پوستر

پوستر مذهبی

چاپ پوستر روی تخته شاسی

چاپ مقاله به صورت پوستر

چاپ پوستر ارزان

چاپ پوستر روی تخته شاسی

طراحی پوستر کنسرت

چاپ پوستر ارزان

نرخ طراحی پوستر

طراحی پوستر کنسرت