نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

چاپ پوستر سفارشی

طراحی پوستر لامپ

چاپ پوستر سفارشی

قیمت چاپ پوستر 50*70

طراحی پوستر لامپ

طراحی پوستر کنسرت

قیمت چاپ پوستر 50*70

قیمت چاپ پوستر a3

طراحی پوستر کنسرت

چاپ پوستر و تراکت

قیمت چاپ پوستر a3

چاپ پوستر a1

چاپ پوستر و تراکت

طراحی پوستر های تبلیغاتی

چاپ پوستر a1

پوستر مقاله

طراحی پوستر های تبلیغاتی

طراحی پوستر و لوگو

پوستر مقاله

هزینه چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر و لوگو

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

هزینه چاپ پوستر رنگی

طراحي پوستر تبليغاتي

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

پوستر عاشقانه

طراحي پوستر تبليغاتي

طراحی پوستر هنری

پوستر عاشقانه

طراحی پوستر گرافیک

طراحی پوستر هنری

قیمت چاپ پوستر 100*70

طراحی پوستر گرافیک

قيمت طراحي پوستر

قیمت چاپ پوستر 100*70

قیمت چاپ پوستر لمینت

قيمت طراحي پوستر

طراحی پوستر صنعتی

قیمت چاپ پوستر لمینت

چاپ پوستر بزرگ

طراحی پوستر صنعتی

چاپ پوستر 50 در 70

چاپ پوستر بزرگ

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر 50 در 70

چاپ و طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ و طراحی پوستر

سفارش چاپ پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر کاغذی

سفارش چاپ پوستر

هزینه چاپ پوستر

چاپ پوستر کاغذی

طراحی پوستر فیلم

هزینه چاپ پوستر

طراح پوستر فیلم

طراحی پوستر فیلم