نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید
نمونه پوستر

چاپ عکس به صورت پوستر

نمونه پوستر

چاپ پوستر ارزان

چاپ عکس به صورت پوستر

قیمت چاپ پوستر a3

چاپ پوستر ارزان

قیمت چاپ پوستر رنگی

قیمت چاپ پوستر a3

پوستر مقاله

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر

پوستر مقاله

طراحی پوستر هنری

چاپ پوستر

طرح پوستر

طراحی پوستر هنری

ساخت و طراحی پوستر

طرح پوستر

چاپ پوستر و بنر

ساخت و طراحی پوستر

پوستر کتاب

چاپ پوستر و بنر

چاپ و طراحی پوستر

پوستر کتاب

طراحی پوستر کنگره

چاپ و طراحی پوستر

طراحی پوستر

طراحی پوستر کنگره

طراحی پوستر مذهبی

طراحی پوستر

چاپ پوستر مقالات

طراحی پوستر مذهبی

پوستر همایش

چاپ پوستر مقالات

طراحی پوستر موبایل

پوستر همایش

طراحی پوستر کنسرت

طراحی پوستر موبایل

چاپ پوستر دیواری

طراحی پوستر کنسرت

قیمت چاپ پوستر 50*70

چاپ پوستر دیواری

پوستر دیواری

قیمت چاپ پوستر 50*70

طراحی پوستر مقاله

پوستر دیواری

طراحی پوستر کودکان

طراحی پوستر مقاله

چاپ پوستر انتخاباتی

طراحی پوستر کودکان

طراحی پوستر کتابخانه

چاپ پوستر انتخاباتی

چاپ پوستر تبلیغاتی

طراحی پوستر کتابخانه

چاپ پوستر های تبلیغاتی

چاپ پوستر تبلیغاتی

انواع پوستر

چاپ پوستر های تبلیغاتی