نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

انواع پوستر

پوستر تبلیغاتی

انواع پوستر

شرکتهای طراحی پوستر

پوستر تبلیغاتی

پوستر فیلم

شرکتهای طراحی پوستر

شرکت طراحی پوستر

پوستر فیلم

چاپ پوستر انتخاباتی

شرکت طراحی پوستر

پوستر شهید

چاپ پوستر انتخاباتی

پوستر

پوستر شهید

طراحی پوستر های تبلیغاتی

پوستر

طراحی پوستر فیلم

طراحی پوستر های تبلیغاتی

چاپ پوستر دیواری

طراحی پوستر فیلم

ساخت پوستر

چاپ پوستر دیواری

چاپ پوستر 100*70

ساخت پوستر

طراح پوستر فیلم

چاپ پوستر 100*70

نمونه پوستر

طراح پوستر فیلم

طراحی پوستر علمی

نمونه پوستر

چاپ پوستر فوری

طراحی پوستر علمی

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر فوری

طراحی پوستر گرافیکی

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر عکس

طراحی پوستر گرافیکی

چاپ پوستر 50*70

چاپ پوستر عکس

چاپ پوستر سفارشی

چاپ پوستر 50*70

ساخت و طراحی پوستر

چاپ پوستر سفارشی

چاپ پوستر و تراکت

ساخت و طراحی پوستر

طراحی پوستر لامپ

چاپ پوستر و تراکت

نمونه طراحی پوستر

طراحی پوستر لامپ

طراحی پوستر و لوگو

نمونه طراحی پوستر

طراحی پوستر فوری

طراحی پوستر و لوگو

چاپ عکس به صورت پوستر

طراحی پوستر فوری

چاپ پوستر افست

چاپ عکس به صورت پوستر