نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید
چاپ پوستر و بنر

ساخت و طراحی پوستر

چاپ پوستر و بنر

انواع پوستر

ساخت و طراحی پوستر

چاپ پوستر فوری

انواع پوستر

طراحی پوستر معماری

چاپ پوستر فوری

ساخت پوستر

طراحی پوستر معماری

هزینه چاپ پوستر رنگی

ساخت پوستر

چاپ پوستر رنگی

هزینه چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر روی تخته شاسی

چاپ پوستر رنگی

پوستر لایه باز

چاپ پوستر روی تخته شاسی

چاپ پوستر و تراکت

پوستر لایه باز

چاپ پوستر کاغذی

چاپ پوستر و تراکت

قيمت طراحي پوستر

چاپ پوستر کاغذی

طراحی پوستر صنعتی

قيمت طراحي پوستر

پوستر عاشقانه

طراحی پوستر صنعتی

طراحی پوستر موبایل

پوستر عاشقانه

طراحی پوستر همایش

طراحی پوستر موبایل

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

طراحی پوستر همایش

طراحی پوستر و لوگو

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

طراحی پوستر های علمی

طراحی پوستر و لوگو

قیمت چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر های علمی

چاپ پوستر دیجیتال

قیمت چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر گرافیکی

چاپ پوستر دیجیتال

پوستر طراحی لباس

طراحی پوستر گرافیکی

طراح پوستر فیلم

پوستر طراحی لباس

طراحی پوستر کنگره

طراح پوستر فیلم

چاپ پوستر بزرگ

طراحی پوستر کنگره

چاپ پوستر گلاسه

چاپ پوستر بزرگ

قیمت چاپ پوستر 50*70

چاپ پوستر گلاسه

نمونه پوستر

قیمت چاپ پوستر 50*70