نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید
چاپ پوستر سفارشی

چاپ پوستر انتخاباتی

چاپ پوستر سفارشی

هزینه طراحی پوستر

چاپ پوستر انتخاباتی

هزینه چاپ پوستر

هزینه طراحی پوستر

پوستر همایش

هزینه چاپ پوستر

قیمت چاپ پوستر 50*70

پوستر همایش

پوستر فیلم

قیمت چاپ پوستر 50*70

طراحی پوستر کنسرت

پوستر فیلم

طراحی پوستر و لوگو

طراحی پوستر کنسرت

قیمت چاپ پوستر 100*70

طراحی پوستر و لوگو

پوستر تبلیغاتی

قیمت چاپ پوستر 100*70

طراحی پوستر موبایل

پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر فوری

طراحی پوستر موبایل

چاپ پوستر 100*70

چاپ پوستر فوری

قيمت طراحي پوستر

چاپ پوستر 100*70

چاپ و طراحی پوستر

قيمت طراحي پوستر

پوستر گرافیکی

چاپ و طراحی پوستر

چاپ پوستر بزرگ

پوستر گرافیکی

چاپ پوستر

چاپ پوستر بزرگ

نمونه طراحی پوستر

چاپ پوستر

طراحی پوستر مقاله

نمونه طراحی پوستر

شرکت چاپ پوستر

طراحی پوستر مقاله

نرخ طراحی پوستر

شرکت چاپ پوستر

طراحی و چاپ پوستر

نرخ طراحی پوستر

تعرفه چاپ پوستر

طراحی و چاپ پوستر

طراحی پوستر فوری

تعرفه چاپ پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی

طراحی پوستر فوری

شرکتهای طراحی پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ و طراحی پوستر

شرکتهای طراحی پوستر

سازه قاب فنری و پوستر اسنپ

چاپ و طراحی پوستر