نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

طراحی پوستر مقاله

چاپ پوستر

طراحی پوستر مقاله

پوستر همایش

چاپ پوستر

طراحی و چاپ پوستر

پوستر همایش

چاپ و طراحی پوستر

طراحی و چاپ پوستر

طراحی پوستر تئاتر

چاپ و طراحی پوستر

شرکت چاپ پوستر

طراحی پوستر تئاتر

چاپ پوستر روی تخته شاسی

شرکت چاپ پوستر

نرخ طراحی پوستر

چاپ پوستر روی تخته شاسی

پوستر طراحی لباس

نرخ طراحی پوستر

چاپ پوستر 50 در 70

پوستر طراحی لباس

قیمت چاپ پوستر a3

چاپ پوستر 50 در 70

هزینه طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر a3

پوستر محرم

هزینه طراحی پوستر

سفارش طراحی پوستر

پوستر محرم

طراحي پوستر تبليغاتي

سفارش طراحی پوستر

طراح پوستر فیلم

طراحي پوستر تبليغاتي

قیمت چاپ پوستر گلاسه

طراح پوستر فیلم

شرکت طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر گلاسه

چاپ پوستر گلاسه

شرکت طراحی پوستر

چاپ پوستر a1

چاپ پوستر گلاسه

پوستر جشنواره

چاپ پوستر a1

سازه قاب فنری و پوستر اسنپ

پوستر جشنواره

پوستر شهید

سازه قاب فنری و پوستر اسنپ

چاپ روی پوستر

پوستر شهید

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

چاپ روی پوستر

چاپ عکس به صورت پوستر

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

کاغذ چاپ پوستر

چاپ عکس به صورت پوستر

طراحی پوستر

کاغذ چاپ پوستر

نمونه طراحی پوستر

طراحی پوستر