نمایش منو

پوستر

فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

 
جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرمیکرو1000468.000
تحریر ۸۰ گرمیکرو 2000610.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو1000530.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو2000715.000

فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرمیکرو 1000475.000
تحریر ۸۰ گرمیکرو 2000637.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو 1000565.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو 2000805.000


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر80 گرمیکرو 1000960.000
تحریر80 گرمیکرو 20001.235.000
گلاسه 135 گرمیکرو 10001.040.000
گلاسه 135 گرمیکرو 20001.430.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر 80گرمیکرو1000985.000
تحریر 80 گرمیکرو20001.250.000
گلاسه 135 گرمیکرو10001.150.000
گلاسه 135 گرمیکرو20001.450.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر 80 گرم یکرو1000247.000
تحریر 80 گرمیکرو2000325.000
گلاسه 135 گرمیکرو1000295.000
گلاسه 135 گرمیکرو2000445.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
234.000
دورو1000
375.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
310.000
دورو2000
468.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
275.000
دورو1000
429.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
365.000
دورو2000
535.000

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

چاپ پوستر انتخاباتی

چاپ روی پوستر

چاپ پوستر انتخاباتی

چاپ پوستر دیواری

چاپ روی پوستر

چاپ پوستر 50 در 70

چاپ پوستر دیواری

طراحی و چاپ پوستر

چاپ پوستر 50 در 70

چاپ مقاله به صورت پوستر

طراحی و چاپ پوستر

چاپ و طراحی پوستر

چاپ مقاله به صورت پوستر

طراحی پوستر انتخاباتی

چاپ و طراحی پوستر

هزینه چاپ پوستر

طراحی پوستر انتخاباتی

تمپلیت ها پوستر

هزینه چاپ پوستر

طراحی پوستر های تبلیغاتی

تمپلیت ها پوستر

طراحی پوستر های علمی

طراحی پوستر های تبلیغاتی

طراحی پوستر کنسرت

طراحی پوستر های علمی

چاپ پوستر های تبلیغاتی

طراحی پوستر کنسرت

چاپ پوستر و بنر

چاپ پوستر های تبلیغاتی

ساخت و طراحی پوستر

چاپ پوستر و بنر

طراحی پوستر کفش

ساخت و طراحی پوستر

پوستر همایش

طراحی پوستر کفش

طراحی پوستر گرافیکی

پوستر همایش

چاپ پوستر ارزان

طراحی پوستر گرافیکی

پوستر محرم

چاپ پوستر ارزان

پوستر مذهبی

پوستر محرم

چاپ پوستر افست

پوستر مذهبی

انواع پوستر

چاپ پوستر افست

پوستر کتاب

انواع پوستر

طراحی پوستر انتخابات

پوستر کتاب

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

طراحی پوستر انتخابات

طراحی پوستر تئاتر

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ عکس به صورت پوستر

طراحی پوستر تئاتر

خرید پوستر

چاپ عکس به صورت پوستر