نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

چاپ پوستر افست

چاپ پوستر 50 در 70

چاپ پوستر افست

چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر 50 در 70

چاپ روی پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ روی پوستر

طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر موبایل

طراحی پوستر

پوستر گرافیکی

طراحی پوستر موبایل

چاپ عکس به صورت پوستر

پوستر گرافیکی

نمونه پوستر

چاپ عکس به صورت پوستر

طراحی پوستر همایش

نمونه پوستر

چاپ پوستر عکس

طراحی پوستر همایش

چاپ پوستر کاغذی

چاپ پوستر عکس

طراحی پوستر فوری

چاپ پوستر کاغذی

چاپ پوستر گلاسه

طراحی پوستر فوری

چاپ و طراحی پوستر

چاپ پوستر گلاسه

طراحی پوستر مذهبی

چاپ و طراحی پوستر

پوستر همایش

طراحی پوستر مذهبی

چاپ پوستر ارزان

پوستر همایش

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر ارزان

چاپ مقاله به صورت پوستر

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

شرکت طراحی پوستر

چاپ مقاله به صورت پوستر

پوستر شهید

شرکت طراحی پوستر

کاغذ چاپ پوستر

پوستر شهید

طراحی پوستر انتخابات

کاغذ چاپ پوستر

طرح پوستر

طراحی پوستر انتخابات

طراحی و چاپ پوستر

طرح پوستر

طراحی پوستر لامپ

طراحی و چاپ پوستر

پوستر محرم

طراحی پوستر لامپ

تعرفه چاپ پوستر

پوستر محرم