نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

طراحی پوستر گرافیک

طراحی پوستر مقاله

طراحی پوستر گرافیک

چاپ پوستر مقالات

طراحی پوستر مقاله

موکاپ بروشور و پوستر

چاپ پوستر مقالات

پوستر کتاب

موکاپ بروشور و پوستر

چاپ پوستر انتخاباتی

پوستر کتاب

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

چاپ پوستر انتخاباتی

طراحی پوستر تئاتر

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

پوستر محرم

طراحی پوستر تئاتر

چاپ پوستر دیواری

پوستر محرم

هزینه چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر دیواری

نرخ طراحی پوستر

هزینه چاپ پوستر رنگی

ساخت و طراحی پوستر

نرخ طراحی پوستر

شرکتهای طراحی پوستر

ساخت و طراحی پوستر

چاپ پوستر سفارشی

شرکتهای طراحی پوستر

چاپ پوستر کاغذی

چاپ پوستر سفارشی

پوستر طراحی لباس

چاپ پوستر کاغذی

چاپ و طراحی پوستر

پوستر طراحی لباس

طراحی پوستر انتخابات

چاپ و طراحی پوستر

چاپ پوستر افست

طراحی پوستر انتخابات

شرکت طراحی پوستر

چاپ پوستر افست

چاپ عکس به صورت پوستر

شرکت طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ عکس به صورت پوستر

طراحی پوستر تبلیغاتی

قیمت چاپ پوستر رنگی

سفارش چاپ پوستر

طراحی پوستر تبلیغاتی

پوستر دیواری

سفارش چاپ پوستر

خرید پوستر

پوستر دیواری

طراحی پوستر کودکان

خرید پوستر

قیمت چاپ پوستر a3

طراحی پوستر کودکان

پوستر همایش

قیمت چاپ پوستر a3