نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

طراحی پوستر معماری

طراح پوستر فیلم

طراحی پوستر معماری

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

طراح پوستر فیلم

قيمت طراحي پوستر

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

چاپ پوستر و بنر

قيمت طراحي پوستر

طراحی و چاپ پوستر

چاپ پوستر و بنر

انواع پوستر

طراحی و چاپ پوستر

چاپ پوستر دیواری

انواع پوستر

چاپ پوستر بزرگ

چاپ پوستر دیواری

طراحی پوستر هنری

چاپ پوستر بزرگ

چاپ پوستر عکس

طراحی پوستر هنری

طراحی و چاپ پوستر

چاپ پوستر عکس

هزینه چاپ پوستر

طراحی و چاپ پوستر

پوستر همایش

هزینه چاپ پوستر

پوستر کتاب

پوستر همایش

چاپ روی پوستر

پوستر کتاب

چاپ پوستر روی تخته شاسی

چاپ روی پوستر

طراحی پوستر کتابخانه

چاپ پوستر روی تخته شاسی

چاپ پوستر کاغذی

طراحی پوستر کتابخانه

قیمت چاپ پوستر لمینت

چاپ پوستر کاغذی

شرکت چاپ پوستر

قیمت چاپ پوستر لمینت

طراحی پوستر انتخاباتی

شرکت چاپ پوستر

چاپ پوستر افست

طراحی پوستر انتخاباتی

طراحی پوستر کودکان

چاپ پوستر افست

هزینه چاپ پوستر رنگی

طراحی پوستر کودکان

طرح پوستر

هزینه چاپ پوستر رنگی

پوستر تبلیغاتی

طرح پوستر

طراحی پوستر کفش

پوستر تبلیغاتی

خرید پوستر

طراحی پوستر کفش

چاپ پوستر تبلیغاتی

خرید پوستر