نمایش منو

ساک دستی کاغذی

ساک‌های دستی کاغذی با انواع کاغذ گلاسه، مقوای پشت طوسی و یا کرافت ساخته می‌شود که دو نوع گلاسه و مقوای پشت طوسی به منظور استحکام بیشتر باید با سلفون روکش شوند. علارغم این که تصور می‌شود ساک دستیتبلیغاتی کاغذی، به دلیل جنس کاغذی آن، از دوام کمی برخوردار باشد، ولی تجربه ثابت کرده است، این محصول نه تنها داری استحکام بسیار زیادی بوده بلکه به دلیل داشتن روکش سلفونی توان و امکان حمل حتی تا ۱۰ کیلوگرم وزن را در برخی از ابعاد آن دارد. البته اصولاً کارکرد این کالا، یک نوع کارکرد فانتزی در نظر گرفته شده و برای چنین مقاصدی استعمال نمی‌شود. به هر حال ساک دستی کاغذی یکی از موثرترین روش‌های تبلیغاتی است که می تواند، تاثیر شگرفی در اذهان مخاطبان گذاشته و نظر آن‌ها را به اهداف مد نظر شما جلب نماید.

مجموعه تبلیغاتی پارت
(لیست قیمت ساک دستی کاغذی)
سایز:
10*23*23
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV

گلاسه
170گرم
افقی
1 رنگ
50013781678
100010211171
20009191030
3000884982
4000868959
5000857954

2 رنگ

50015341834
100010991249
20009581069
30009101008
4000887979
5000873960
4 رنگ50018462146
100012551405
200010361147
30009621060
40009261018
5000904992
سایز:
10*23*23
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV

گلاسه
200 گرم
افقی
1 رنگ
50014221722
100010641214
20009621073
30009271025
40009101002
5000900988
2 رنگ
50015781878
100011421292
200010011112
30009531051
40009301021
50009161003
4 رنگ
50018902190
100012981448
200010791190
300010051103
40009691060
50009471034
سایز:
10*23*23
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
250 گرم
افقی
1 رنگ
50014941794
100011351285
200010331144
30009991097
40009821073
50009711059
2 رنگ
50016501950
100012131363
200010721183
300010251123
400010011093
50009871075
4 رنگ
50019622262
100013691519
200011501261
300010771175
400010401132
500010181106
سایز:
10*23*23
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
300 گرم
افقی
1 رنگ
50015641864
100012061356
200011041215
300010701168
400010531145
500010431130
2 رنگ
50017202020
100012841434
200011431254
300010961194
400010731164
500010581146
4 رنگ
50020322332
100014401590
200012211332
300011481246
400011121203
500010901177
مجموعه تبلیغاتی پارت
(لیست قیمت ساک دستی کاغذی)
سایز:
7/5*22*16
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
170 گرم
عمودی
1 رنگ
50011921468
10008981036
2000810909
3000780866
4000765844
5000756831
2 رنگ
50012961572
10009501088
2000835934
3000797883
4000778857
5000766842
4 رنگ
50015021778
100010531191
2000887986
3000831917
4000804883
5000787862
سایز:
7/5*22*16
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
200 گرم
عمودی
1 رنگ
50012261502
10009311069
2000842941
3000812898
4000797877
5000788864
2 رنگ
50013281604
10009821120
2000868967
3000829915
4000810890
5000799874
4 رنگ
50015341810
100010861224
20009191018
3000864950
4000836916
5000819895
سایز:
7/5*22*16
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
250 گرم
عمودی
1 رنگ
50012801556
10009851123
2000896995
3000866952
4000851931
5000842918
2 رنگ
50013821658
100010361174
20009221021
3000883969
4000864944
5000853928
4 رنگ
50015881864
100011401278
20009731072
30009181004
4000890970
5000873949
سایز:
7/5*22*16
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
300 گرم
عمودی
1 رنگ
50013341610
100010391177
20009501049
30009201006
4000906985
5000896972
2 رنگ
50014361712
100010911229
20009761075
30009371023
4000918998
5000907982
4 رنگ
50016441920
100011941332
200010281127
30009721058
40009441024
50009271003
مجموعه تبلیغاتی پارت
(لیست قیمت ساک دستی کاغذی)
سایز:
9*39*25
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
170 گرم
عمودی
1 رنگ
50017802152
100013441530
200012421389
300012071341
400011911318
500011801304
2 رنگ
50019362308
100014221608
200012811428
300012331367
400012101338
500011961319
4 رنگ
50022482620
100015781764
200013591506
300012851419
400012491377
500012271351
سایز:
9*39*25
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV

گلاسه
200 گرم
عمودی
1 رنگ
50018442216
100014091595
200013071454
300012721406
400012551383
500012451369
2 رنگ
50020002372
100014871673
200013461493
300012981432
400012751402
500012611384
4 رنگ
50023122684
100016431829
200014241571
300013501484
400013141441
500012921416
سایز:
9*39*25
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
250 گرم
عمودی
1 رنگ
50019522324
100015171703
200014151562
300013811515
400013641491
500013531477
2 رنگ
50021082480
100015951781
200014541601
300014071541
400013831511
500013691492
4 رنگ
50024202792
100017511937
200015321679
300014591593
400014221550
500014001524
سایز:
9*39*25
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
300 گرم
عمودی
1 رنگ50020622432
100016251811
200015231670
300014891623
400014721599
500014611585
2 رنگ
50022182590
100017031889
200015621709
300015151649
400014911619
500014771601
4 رنگ
50025302902
100018592045
200016401787
300015671701
400015301658
500015081632
مجموعه تبلیغاتی پارت
(لیست قیمت ساک دستی کاغذی)
سایز:
9/5*26*36/5
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
170گرم
افقی
1 رنگ50017802152
100013441530
200012421389
300012071341
400011911318
500011801304
2 رنگ50019362308
100014221608
200012811428
300012331367
400012101338
500011961319
4 رنگ50022482620
100015781764
200013591506
300012851419
400012491377
500012271351
سایز:
9/5*26*36/5
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
200 گرم
افقی
1 رنگ50018442216
100014091595
200013071454
300012721406
400012551383
500012451369
2 رنگ50020002372
100014871673
200013461493
300012981432
400012751402
500012611384
4 رنگ50023122684
100016431829
200014241571
300013501484
400013141441
500012921416
سایز:
9/5*26*36/5
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
250 گرم
افقی
1 رنگ50019522324
100015171703
200014151562
300013811515
400013641491
500013531477
2 رنگ50021082480
100015951781
200014541601
300014071541
400013831511
500013691492
4 رنگ50024202792
100017511937
200015321679
300014591593
400014221550
500014001524
سایز:
9/5*26*36/5
تعداد رنگ چاپتیراژ قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
300 گرم
افقی
1 رنگ50020622434
100016251811
200015231670
300014891623
400014721599
500014611585
2 رنگ50022182590
100017031889
200015621709
300015151649
400014911619
500014771601
4 رنگ50025302902
100018592045
200016401787
300015671701
400015301658
500015081632
مجموعه تبلیغاتی پارت
(لیست قیمت ساک دستی کاغذی)
سایز:
11*46*32
تعداد رنگ چاپتیراژطرح رو و پشت یکسانطرح رو و پشت متفاوت
 قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
 قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
170 گرم
عمودی
1 رنگ5002328302424843180
10001717206517952143
20001591186116301900
30001553179715751819
40001537176815481779
50001527175115311754
2 رنگ5002484318027963492
10001795214319512299
20001630190017081978
30001583182716271871
40001566179715871818
50001555177815621785
4 رنگ5002796349234204116
10001951229922632611
20001708197818642134
30001643188717311975
40001623185416651896
50001610183316251848
سایز:
11*46*32
تعداد رنگ چاپتیراژطرح رو و پشت یکسان
طرح رو و پشت متفاوت
 قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
 قیمت با
سلفون مات یابراق
 قیمت با
سلفون مات یا براق با
موضعی UV
گلاسه
200 گرم
عمودی
1 رنگ5002428312425843280
10001818216618962244
20001692196217312001
30001653189716751919
40001637186816481879
50001628185116311854
2 رنگ5002584328028963592
10001896224420522400
20001731200118092079
30001683192717271971
40001666
1897
1687
1918
50001655
1878
1662
1886


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

لیست قیمت چاپ لیوان کاغذی

ساک دستی تبلیغاتی چیست ؟

لیست قیمت چاپ لیوان کاغذی

لیوان کاغذی

ساک دستی تبلیغاتی چیست ؟

سررسید دستیار

لیوان کاغذی

ساخت ساک دستی

سررسید دستیار

مرکز چاپ لیوان کاغذی

ساخت ساک دستی

ساک دستی کاغذی

مرکز چاپ لیوان کاغذی

نایلون دستی تبلیغاتی

ساک دستی کاغذی

طرح ساک دستی

نایلون دستی تبلیغاتی

دستگاه تولید لیوان کاغذی

طرح ساک دستی

لیوان کاغذی تک جداره

دستگاه تولید لیوان کاغذی

سررسید دستیار مهندس

لیوان کاغذی تک جداره

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

سررسید دستیار مهندس

تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

چاپ لیوان کاغذی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی

تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

ساک دستی نایلونی

ساک دستی تبلیغاتی

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

ساک دستی نایلونی

قیمت لیوان کاغذی

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

ساک دستی پارچه ای

قیمت لیوان کاغذی

چاپ و تولید جعبه دستمال کاغذی

ساک دستی پارچه ای

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ و تولید جعبه دستمال کاغذی

لیوان کاغذی دو جداره

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیوان کاغذی

لیوان کاغذی دو جداره

قیمت طراحی جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیوان کاغذی

طرح جعبه دستمال کاغذی

قیمت طراحی جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیوان کاغذی در دار

طرح جعبه دستمال کاغذی

چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیوان کاغذی در دار

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

چاپ جعبه دستمال کاغذی

موکاپ ساک دستی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

سررسید دستیار مهندسی

موکاپ ساک دستی