نمایش منو

سینی لیوان کاغذی

سینی کاغذی نگهدارنده لیوان جهت انواع لیوان با حجم های متفاوت قابل استفاده بوده و در حالت های مختلف قابل تولید می باشد.

قیمت عمومیقیمت اختصاصیتیراژشرح کالا
سینی لیوان 2 تایی
3607201200سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
​​​​​​​​
-4805000سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
سینی های بیرون بر
3807601200سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

-5005000سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

پاکت کاغذی

تولید لیوان کاغذی

پاکت کاغذی

ساک دستی لیوان

تولید لیوان کاغذی

لیوان کاغذی دو جداره

ساک دستی لیوان

تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

لیوان کاغذی دو جداره

چاپ لیوان کاغذی

تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

چاپ لیوان کاغذی در دار

چاپ لیوان کاغذی

لیوان کاغذی تک جداره

چاپ لیوان کاغذی در دار

چاپ پاکت کاغذی

لیوان کاغذی تک جداره

جعبه سیب زمینی لیوانی

چاپ پاکت کاغذی

چاپ پوستر کاغذی

جعبه سیب زمینی لیوانی

طرح جعبه دستمال کاغذی

چاپ پوستر کاغذی

چاپ جعبه دستمال کاغذی

طرح جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیوان یکبار مصرف کاغذی

چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ و تولید جعبه دستمال کاغذی

چاپ لیوان یکبار مصرف کاغذی

مرکز چاپ لیوان کاغذی

چاپ و تولید جعبه دستمال کاغذی

چاپ روی لیوان کاغذی

مرکز چاپ لیوان کاغذی

لیوان کاغذی

چاپ روی لیوان کاغذی

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

لیوان کاغذی

درب لیوان

طراحی و چاپ لیوان کاغذی

ساک دستی کاغذی

درب لیوان

ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

ساک دستی کاغذی

لیوان کاغذی با چاپ

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

لیوان کاغذی با چاپ

لیست قیمت چاپ لیوان کاغذی

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

لیست قیمت چاپ لیوان کاغذی

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

قیمت طراحی جعبه دستمال کاغذی

شرکت چاپ جعبه دستمال کاغذی