نمایش منو

لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

مطالب مشابه:


X

لیوان کاغذی دو جداره

طراحی بسته بندی ادویه

لیوان کاغذی دو جداره

دوخت ساك دستي

طراحی بسته بندی ادویه

لیوان کاغذی با چاپ

دوخت ساك دستي

جعبه ویندو پک

لیوان کاغذی با چاپ

جعبه کادویی

جعبه ویندو پک

طراحی بسته بندی ادویه

جعبه کادویی

چاپ روی لیوان و بشقاب کاغذی

طراحی بسته بندی ادویه

شلوار دوبنده عملیاتی

چاپ روی لیوان و بشقاب کاغذی

لیوان کاغذی

شلوار دوبنده عملیاتی

چاپ پوستر کاغذی

لیوان کاغذی

پاکت کادو

چاپ پوستر کاغذی

جعبه پیتزا دو تیکه

پاکت کادو

چاپ لیوان یکبار مصرف کاغذی

جعبه پیتزا دو تیکه

شلوار دوبنده صنعتی

چاپ لیوان یکبار مصرف کاغذی

دستگاه لیوان کاغذی

شلوار دوبنده صنعتی

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

دستگاه لیوان کاغذی

چاپ لیوان کاغذی در دار

طراحی بسته بندی دستمال کاغذی

ساخت انواع جعبه کادو

چاپ لیوان کاغذی در دار

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

ساخت انواع جعبه کادو

چاپ جعبه دستمال کاغذی

قیمت چاپ جعبه دستمال کاغذی

جعبه ساندویچ کشویی

چاپ جعبه دستمال کاغذی

درب لیوان

جعبه ساندویچ کشویی

طراحی و ساخت جعبه کادو

درب لیوان

جعبه ساندویچ سفره ای

طراحی و ساخت جعبه کادو

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

جعبه ساندویچ سفره ای

ساک دستی کاغذی

چاپ روی جعبه دستمال کاغذی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

ساک دستی کاغذی

قیمت لیوان کاغذی

چاپ لوگو روی لیوان کاغذی

چاپ تبلیغاتی روی لیوان کاغذی

قیمت لیوان کاغذی