نمایش منو

پوستر

فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

 
جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرمیکرو1000468.000
تحریر ۸۰ گرمیکرو 2000610.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو1000530.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو2000715.000

فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرمیکرو 1000475.000
تحریر ۸۰ گرمیکرو 2000637.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو 1000565.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو 2000805.000


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر80 گرمیکرو 1000960.000
تحریر80 گرمیکرو 20001.235.000
گلاسه 135 گرمیکرو 10001.040.000
گلاسه 135 گرمیکرو 20001.430.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر 80گرمیکرو1000985.000
تحریر 80 گرمیکرو20001.250.000
گلاسه 135 گرمیکرو10001.150.000
گلاسه 135 گرمیکرو20001.450.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر 80 گرم یکرو1000247.000
تحریر 80 گرمیکرو2000325.000
گلاسه 135 گرمیکرو1000295.000
گلاسه 135 گرمیکرو2000445.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
234.000
دورو1000
375.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
310.000
دورو2000
468.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
275.000
دورو1000
429.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
365.000
دورو2000
535.000

فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

 
جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرمیکرو1000468.000
تحریر ۸۰ گرمیکرو 2000610.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو1000530.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو2000715.000

فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کارتیراژقیمت
تحریر ۸۰ گرمیکرو 1000475.000
تحریر ۸۰ گرمیکرو 2000637.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو 1000565.000
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو 2000805.000


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر80 گرمیکرو 1000960.000
تحریر80 گرمیکرو 20001.235.000
گلاسه 135 گرمیکرو 10001.040.000
گلاسه 135 گرمیکرو 20001.430.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر 80گرمیکرو1000985.000
تحریر 80 گرمیکرو20001.250.000
گلاسه 135 گرمیکرو10001.150.000
گلاسه 135 گرمیکرو20001.450.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری


جنس کارتیراژقیمت
تحریر 80 گرم یکرو1000247.000
تحریر 80 گرمیکرو2000325.000
گلاسه 135 گرمیکرو1000295.000
گلاسه 135 گرمیکرو2000445.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
234.000
دورو1000
375.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
310.000
دورو2000
468.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
275.000
دورو1000
429.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
365.000
دورو2000
535.000

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

طراحی پوستر

طراحی پوستر موبایل

طراحی پوستر

نمونه پوستر

طراحی پوستر موبایل

چاپ پوستر گلاسه

نمونه پوستر

سازه قاب فنری و پوستر اسنپ

چاپ پوستر گلاسه

چاپ پوستر فوری

سازه قاب فنری و پوستر اسنپ

طراحی پوستر و لوگو

چاپ پوستر فوری

طرح پوستر

طراحی پوستر و لوگو

طراحی پوستر فوری

طرح پوستر

طراحی پوستر های علمی

طراحی پوستر فوری

چاپ پوستر های تبلیغاتی

طراحی پوستر های علمی

پوستر لایه باز

چاپ پوستر های تبلیغاتی

طراحی و چاپ پوستر

پوستر لایه باز

طراحی پوستر هنری

طراحی و چاپ پوستر

پوستر گرافیکی

طراحی پوستر هنری

چاپ مقاله به صورت پوستر

پوستر گرافیکی

چاپ پوستر انتخاباتی

چاپ مقاله به صورت پوستر

طراحی پوستر معماری

چاپ پوستر انتخاباتی

ساخت و طراحی پوستر

طراحی پوستر معماری

قیمت چاپ پوستر لمینت

ساخت و طراحی پوستر

پوستر کتاب

قیمت چاپ پوستر لمینت

چاپ پوستر مقالات

پوستر کتاب

قیمت چاپ پوستر 100*70

چاپ پوستر مقالات

چاپ و طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر 100*70

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ و طراحی پوستر

سفارش چاپ پوستر

قیمت چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر روی تخته شاسی

سفارش چاپ پوستر

شرکت چاپ پوستر

چاپ پوستر روی تخته شاسی

پوستر جشنواره

شرکت چاپ پوستر

کاغذ چاپ پوستر

پوستر جشنواره