نمایش منو

کارت ویزیت

فرم های ویزیت معمولی و فوری

جنس کاریک رو/دو رومعمولی
(5 الی 6 روز کاری)
معمولی
( 7 روز کاری )
فوری
(یکروزه)
فوری
(2 روز کاری )
گلاسه UV ابعاد 4.8*8.5یکرو-35.00040.000-
گلاسه UV ابعاد 4.8*8.5دورو-40.00045000-
سلفون مات ابعاد 4.8*8.5یکرو-
35.00040.000-
سلفون مات ابعاد 4.8*8.5دورو-
40,000
45,000-
سلفون براق ابعاد 4.8*8.5یکرو-
35,000
40,000-
سلفون براق ابعاد 4.8*8.5دورو-
45.00050.000-
کتان امباس ابعاد 4.8*8.5یکرو-
40.000-
45.000
کتان امباس ابعاد 4.8*8.5دورو-
45.000-
50.000
کتان آلمان ابعاد 4.8*8.5یکرو-
50.000-
55.000
کتان آلمان ابعاد 4.8*8.5دورو-
55.000-
60.000
سوسماری ابعاد 4.8*8.5یکرو-
45.000-
-
سوسماری ابعاد 4.8*8.5دورو-
50.000-
-
لیبل UV ابعاد 4.8*8.5یکرو-40.000-
45.000
سلفون مات دورگرد 6*9دورو-
60.000-
65,000


لیبل سلفون براق ابعاد 4.8*8.5یکرو-45.000-
50.000


کتان پلاستیک ابعاد 4.8*8.5(10روز کاری)یکرو50,000-
-
-
کتان پلاستیک ابعاد 4.8*8.5(10 روز کاری)دورو55,000-
-
-
سلفون مات مخملی  ابعاد 4.8*8.5یکرو65.000-
-
-
سلفون مات مخملی  ابعاد 4.8*8.5دورو70.000-
-
-
سلفون براق دورگرد 9*6 دورو-
60.000 -65.000
 

فرم های ویزیت فانتزی

جنس کارسایزدورگردزمان تحویلقیمتفوری
طلا کارت لمینیت براق (جدید) دورو9 * 6155.00015 روز کاری
-
طلا کارت لمینیت مات (جدید) دورو9 * 6170.00015 روز کاری
-
لمینت مات برجسته مخملی 9 * 6130.00015 روز کاری
-
لمینت مات برجسته مخملی کوچک5.9*5.695.00015 روز کاری

لمینیت برجسته 9 * 680.0007 روز کاری90.0003 روز کاری
لمینیت برجسته طلاکوب 9 * 6130.00012 روز کاری
-
لمینت طلاکوب کوچک 5.9 * 5.690.00012 روز کاری
-
لمینیت برجسته کوچک5.9 * 5.667.0007 روز کاری
-
لمینیت برجسته ویزیتی8.5 * 4.872.0007 روز کاری
-
لمینیت براق 9 * 680.0007 روز کاری95.0002 روز کاری
لمینیت مات 9 * 6110.0007 روز کاری120.0002 روز کاری
لمینیت براق ویزیتی 8.5 * 4.872.00010 روز کاری
-
لمینیت مات ویزیتی 8.5 * 4.895.00010 روز کاری
-
لمینیت براق مربع 5 * 565.00010 روز کاری
-
لمینیت مات مربع 5 * 575.00010 روز کاری
-
لمینیت مات طرح موج 9 * 6110.00010 روز کاری

-
لمینیت براق طرح موج 9 * 680.00010 روز کاری
-
لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)
بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
8.5 * 4.8
90,00020 روز کاری

-
سلفون براق دورو دورگرد فوری 9 * 6--65,000
2 روز کاری
سلفون مات دورو موضعی 9 * 675.00012 روز کاری
-
سلفون مات دورو طلاکوب 9 * 6110.00012 روز کاری
-
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 9 * 6105.00010 روز کاری
-
سلفون مات مخملی دورو موضعی دورگرد9 * 6125.00015 روز کاری
-
سلفون مات مخملی دورو طلاکوب  دورگرد9 * 6150.00015 روز کاری
-
آهنربایی 9 * 6280.00015 روز کاری
-
آهنربایی با قالب طرح شما 9 * 6255,00015 روز کاری
-


سری فرم های پی وی سی

جنس کارتعدادزمانقیمت
پی وی سی 500 میکرون5005 روزه170,000
پی وی سی 500 میکرون10005 روزه280,000
پی وی سی 760 میکرون5005 روزه320.000
پی وی سی 760 میکرون10005 روزه530.000
پی وی سی 300 میکرون5007روزه150,000
پی وی سی 760 میکرون متالیک50015روزه450.000
پی وی سی برفکی(4رنگ+سفید)5007روزه180,000
لیبل متالایز(4رنگ+سفید)100015روزه130,000
لیبل شیشه ای خوانا10007روزه95.000
لیبل شیشه ای ناخوانا10007 روزه95.000
پی وی سی 760 میکرون 250 عددی2505 روزه205.000

کارت ویزیت 6 ساعته (هزار) عددی

جنس کارقیمت
سلفون مات دورو دور گرد 6*975,000 تومان
سلفون مات دورو 4/8 * 8/545.000 تومان
سلفون مات یکرو 4/8*8/540.000 تومان
سلفون براق دورو دورگرد 6*975.000 تومان
سلفون براق دورو 4/8*8/545.000 تومان
سلفون براق یکرو4/8*8/540.000 تومان

فرم های ویزیت معمولی و فوری

جنس کاریک رو/دو رومعمولی
(5 الی 6 روز کاری)
معمولی
( 7 روز کاری )
فوری
(یکروزه)
فوری
(2 روز کاری )
گلاسه UV ابعاد 4.8*8.5یکرو-35.00040.000-
گلاسه UV ابعاد 4.8*8.5دورو-40.00045000-
سلفون مات ابعاد 4.8*8.5یکرو-
35.00040.000-
سلفون مات ابعاد 4.8*8.5دورو-
40,000
45,000-
سلفون براق ابعاد 4.8*8.5یکرو-
35,000
40,000-
سلفون براق ابعاد 4.8*8.5دورو-
45.00050.000-
کتان امباس ابعاد 4.8*8.5یکرو-
40.000-
45.000
کتان امباس ابعاد 4.8*8.5دورو-
45.000-
50.000
کتان آلمان ابعاد 4.8*8.5یکرو-
50.000-
55.000
کتان آلمان ابعاد 4.8*8.5دورو-
55.000-
60.000
سوسماری ابعاد 4.8*8.5یکرو-
45.000-
-
سوسماری ابعاد 4.8*8.5دورو-
50.000-
-
لیبل UV ابعاد 4.8*8.5یکرو-40.000-
45.000
سلفون مات دورگرد 6*9دورو-
60.000-
65,000


لیبل سلفون براق ابعاد 4.8*8.5یکرو-45.000-
50.000


کتان پلاستیک ابعاد 4.8*8.5(10روز کاری)یکرو50,000-
-
-
کتان پلاستیک ابعاد 4.8*8.5(10 روز کاری)دورو55,000-
-
-
سلفون مات مخملی  ابعاد 4.8*8.5یکرو65.000-
-
-
سلفون مات مخملی  ابعاد 4.8*8.5دورو70.000-
-
-
سلفون براق دورگرد 9*6 دورو-
60.000 -65.000
 

فرم های ویزیت فانتزی

جنس کارسایزدورگردزمان تحویلقیمتفوری
طلا کارت لمینیت براق (جدید) دورو9 * 6155.00015 روز کاری
-
طلا کارت لمینیت مات (جدید) دورو9 * 6170.00015 روز کاری
-
لمینت مات برجسته مخملی 9 * 6130.00015 روز کاری
-
لمینت مات برجسته مخملی کوچک5.9*5.695.00015 روز کاری

لمینیت برجسته 9 * 680.0007 روز کاری90.0003 روز کاری
لمینیت برجسته طلاکوب 9 * 6130.00012 روز کاری
-
لمینت طلاکوب کوچک 5.9 * 5.690.00012 روز کاری
-
لمینیت برجسته کوچک5.9 * 5.667.0007 روز کاری
-
لمینیت برجسته ویزیتی8.5 * 4.872.0007 روز کاری
-
لمینیت براق 9 * 680.0007 روز کاری95.0002 روز کاری
لمینیت مات 9 * 6110.0007 روز کاری120.0002 روز کاری
لمینیت براق ویزیتی 8.5 * 4.872.00010 روز کاری
-
لمینیت مات ویزیتی 8.5 * 4.895.00010 روز کاری
-
لمینیت براق مربع 5 * 565.00010 روز کاری
-
لمینیت مات مربع 5 * 575.00010 روز کاری
-
لمینیت مات طرح موج 9 * 6110.00010 روز کاری

-
لمینیت براق طرح موج 9 * 680.00010 روز کاری
-
لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)
بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
8.5 * 4.8
90,00020 روز کاری

-
سلفون براق دورو دورگرد فوری 9 * 6--65,000
2 روز کاری
سلفون مات دورو موضعی 9 * 675.00012 روز کاری
-
سلفون مات دورو طلاکوب 9 * 6110.00012 روز کاری
-
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 9 * 6105.00010 روز کاری
-
سلفون مات مخملی دورو موضعی دورگرد9 * 6125.00015 روز کاری
-
سلفون مات مخملی دورو طلاکوب  دورگرد9 * 6150.00015 روز کاری
-
آهنربایی 9 * 6280.00015 روز کاری
-
آهنربایی با قالب طرح شما 9 * 6255,00015 روز کاری
-


سری فرم های پی وی سی

جنس کارتعدادزمانقیمت
پی وی سی 500 میکرون5005 روزه170,000
پی وی سی 500 میکرون10005 روزه280,000
پی وی سی 760 میکرون5005 روزه320.000
پی وی سی 760 میکرون10005 روزه530.000
پی وی سی 300 میکرون5007روزه150,000
پی وی سی 760 میکرون متالیک50015روزه450.000
پی وی سی برفکی(4رنگ+سفید)5007روزه180,000
لیبل متالایز(4رنگ+سفید)100015روزه130,000
لیبل شیشه ای خوانا10007روزه95.000
لیبل شیشه ای ناخوانا10007 روزه95.000
پی وی سی 760 میکرون 250 عددی2505 روزه205.000

کارت ویزیت 6 ساعته (هزار) عددی

جنس کارقیمت
سلفون مات دورو دور گرد 6*975,000 تومان
سلفون مات دورو 4/8 * 8/545.000 تومان
سلفون مات یکرو 4/8*8/540.000 تومان
سلفون براق دورو دورگرد 6*975.000 تومان
سلفون براق دورو 4/8*8/545.000 تومان
سلفون براق یکرو4/8*8/540.000 تومان

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون

چاپ کارت ویزیت قیمت

کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون

کارت ویزیت کتان امباس و آلمان

چاپ کارت ویزیت قیمت

کارت ویزیت

کارت ویزیت کتان امباس و آلمان

کارت پستال نوروز

کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت و لیبل

کارت پستال نوروز

کارت پی وی سی

چاپ کارت ویزیت و لیبل

عکس کارت ویزیت

کارت پی وی سی

انواع کارت اسکرچ

عکس کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت اسکرچ

انواع کارت اسکرچ

چاپ کارت ویزیت و کاتالوگ

چاپ کارت ویزیت اسکرچ

انکدر کارت مایفر

چاپ کارت ویزیت و کاتالوگ

طراحی کارت ویزیت و بروشور

انکدر کارت مایفر

چاپ جعبه و کارتن

طراحی کارت ویزیت و بروشور

چاپ کارت ویزیت

چاپ جعبه و کارتن

کارت ویزیت گلاسه

چاپ کارت ویزیت

فروش کارت rfid

کارت ویزیت گلاسه

چاپ کارت ویزیت لمینت مات

فروش کارت rfid

چاپ کارت ویزیت لمینیت

چاپ کارت ویزیت لمینت مات

تولید کارت اسکرچ

چاپ کارت ویزیت لمینیت

طراحی بسته بندی کارتن

تولید کارت اسکرچ

کارت تبریک عید نوروز

طراحی بسته بندی کارتن

چاپ کارت ویزیت یووی موضعی

کارت تبریک عید نوروز

کارت ویزیت آنلاین

چاپ کارت ویزیت یووی موضعی

کارت های پی وی سی

کارت ویزیت آنلاین

طراحی و چاپ جعبه کارتن

کارت های پی وی سی

چاپ کارت ویزیت کریستال

طراحی و چاپ جعبه کارتن

کارت پی وی سی شیشه ای

چاپ کارت ویزیت کریستال

کارت پستال تبریک سال نو

کارت پی وی سی شیشه ای

تاخت کارت تبریک

کارت پستال تبریک سال نو