پارت چاپ

اداره چاپ ونشر پوست می اندازد!

18ژانویه2018

undefined

در پی نهایی شدن موضوع انتقال هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اداره‌کل امور چاپ و نشر این وزارتخانه، به زودی یکی دیگر از واحدهای مرتبط با حمایت از کتاب‌ها که در یکی دیگر از ادارات کل ستادی معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه مستقر است، به دفتر امور چاپ منتقل خواهد شد.

 

بر این اساس و با توجه به انتقال هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در واقع ناظر بر حمایت بعدِ از چاپ، از کتاب‌هاست، بخش مربوط به حمایت از کتاب‌های فاخر و ارزشمند نیز که فعالیت‌های آن به حمایتِ پیش از چاپ از آثار مرتبط است، به دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتقل خواهد شد.

مطابق همین گزارش، این اقدام که پیشنهاد مربوط به آن در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد موافقت کلی قرار گرفته، با هدف تجمیع بخش‌های مربوط به حمایت از آثار و کتاب‌ها در این معاونت، و متمرکز کردن فعالیت‌های مربوطه در یک اداره‌کل انجام خواهد شد.

واحد مربوطه (حمایت از کتاب‌های فاخر و ارزشمند) در حال حاضر در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگیِ معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه مستقر است که مسئولیت آن بر عهده «علی‌اصغر سیدآبادی» است و به زودی شورایی که امور مربوط به انتخاب و معرفی آثار فاخر و ارزشمند را جهت حمایت بر عهده داشت، از این دفتر به اداره‌کل امور چاپ و نشر منتقل خواهد شد که مسئولیت آن بر عهده «مهرزاد دانش» است
هیچ نظری منتشر نشده است.

نظر جدید

Atom

قدرت گرفته شده از سایت زیبا

SiteZiba.com