پارت چاپ

استانداردهای ایمنی و مقررات اروپا

26فوریه2018

undefined

 برای شرکت­هایی بسته ­بندی، بخصوص آنهایی که در بخش مواد غذایی فعالیت دارند، رعایت استانداردهای ایمنی مرتبط با مواد خام و فرآیندهای تولید یک اصل اساسی است. بر اساس روش­های مناسب تولید (GMP) که توسط اتحادیه اروپا وضع شده است، مواردی که مستقیما به مواد غذایی مرتبط هستند دارای مقررات سختگیرانه ­تری نسبت به بقیه زمینه­ ها می­باشند. متعاقباً، مقررات 2006/2023 در مورد روش­های مناسب تولید وضع شده ­اند.

 


جوهرها و سایر اقلام مصرفی برای بسته ­بندی مواد غذایی در فرمی که به دست مصرف­کننده می­رسند، موضوع قوانین GMP نیستند، اما فقط زمانی بکار می­روند و یا به محصول نهایی تبدیل می­ شوند که توسط انجمن EuPIA، انجمن جوهر چاپی اروپا اعلام گردیده باشند.

در مارس 2016، فرآیندهای جدید تولید بعنوان نوعی استاندارد ISO برای بررسی مواد چاپی در تماس مستقیم و غیرمستقیم با محصولات غذایی اعلام گردیدند. بر اساس مقررات EC 1935/2004، موارد و بندهایی که به تماس مستقیم یا غیر مستقیم با محصول غذایی اشاره دارند، باید ارائه شوند تا در شرایط استفادۀ عادی یا پیش­ بینی شده، مانع ایجاد تغییر غیرقابل قبول در ترکیب مواد غذایی یا بدتر شدن شرایط ارگانیکی موادی شوند که در مقادیر بسیار زیادی که برای به خطر انداختن سلامت انسان کافی هستند، از حالت اولیه به محصول غذایی تبدیل شده­ اند.

این فرایند شامل انتقال جوهر به محصول غذایی است که آن را با نام "مهاجرت" می­ شناسند. ادارۀ EFSA (ادارۀ امنیت غذایی اروپا) محدودیت­های مهاجرتی خاصی برای موادی که عناصر سمی دارند وضع نموده است. این محدودیت­ها که بطور دائمی مورد ارزیابی قرار می ­گیرند، نشان دهندۀ حداکثر میزان مجاز مهاجرت یک مادۀ خاص (مانند بسته­ بندی) در یک دورۀ زمانی مشخص (در طول عمر مورد انتظار) و در یک محصول غذایی مشخص هستند.

اگر داده ­های سم ­شناسی موجود ناقص باشند باید از اصل حداکثر احتیاط پیروی شود و معنای آن این است که محدودیت مهاجرتی به 10 ppb یعنی 01/0 میلی گرم بر کیلوگرم از مواد غذایی کاهش می­یابد که نشان­دهندۀ دقت ابزار اندازه­گیری می­باشد. مهاجرت هیچ وقت نباید از 60 میلی گرم در کیلوگرم تجاوز نماید، حتی اگر ماده مورد نظر هیچ خطری برای سلامت انسان در پی نداشته باشد.
هیچ نظری منتشر نشده است.

نظر جدید

Atom

قدرت گرفته شده از سایت زیبا

SiteZiba.com