پارت چاپ

کاهش فاصله‌های موجود در صنعت بسته‌بندی

15اوت2017

برجام آثار مثبتي بر بهبود شرايط و رونق نسبي بازار‌هاي داخلي و خارجي محصولات و توليد صنايع غذايي داشته است به‌گونه‌اي كه در زمان تحريم‌ها توليد‌كنندگان براي تأمين مواد اوليه مورد نياز خود با مشكلات عديده‌اي در زمينه نقل و انتقال ارز، قيمت تمام‌شده بالاتر مواداوليه وارداتي و...

مواجه بودند اما اكنون اين مشكلات تا حد زيادي برطرف و دروازه بازارهاي جهاني به روي محصولات صنايع غذايي كشورمان باز شده است اما واقعيت آن است كه درصورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)، حذف برخي حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايع داخلي و شكل‌گيري فضاي رقابتي بيشتر، اغلب بنگاه‌هاي توليدي كشور ازجمله صنايع غذايي و بسته‌بندي شرايط خوبي نداشته و كالاي‌هاي توليدي آنها براي رقابت در بازارها جهاني از قيمت و كيفيت مناسبي برخوردار نخواهد بود؛

معضلي كه اكنون دامنگير بسياري از حوزه‌هاي صنعتي است. لازمه افزايش رقابت، ارتقاي كيفي و كاهش هزينه توليد در صنايع مختلف كشور، حتما پيوستن سازمان تجارت جهاني نيست بلكه مي‌توان كالاي خوب با قيمت مناسب توليد و با استفاده از نظام توزيع كارآمد به رقابت با رقباي خارجي در بازار مصرف داخلي و بازارهاي هدف صادراتي پرداخت. اما تحقق اين هدف با چالش‌هايي مواجه است، يكي ازمشكلات صنعت غذا كمبود نقدينگي براي اصلاح زيرساخت‌ها و خريد دستگاه‌هاي بسته‌بندي نوين است،

اين صنعت نيازمند اصلاح ساختارها و ماشين‌آلات بسته‎بندي مدرن است و رفع اين مشكلات نيز در گرو سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني است كه بدون كمك نظام بانكي محقق نمي‌شود. بايد بانك‌ها براي حمايت از توليد، تسهيلات را با احتساب تعرفه‌هاي توليد دراختيار صنعت غذا گذاشته يا حداقل تعرفه‌ تسهيلات توليد موادغذايي را مانند ديگر صنايع لحاظ كنند.

با بازشدن دروازه‌هاي واردات به روي بازار كشورمان براساس قوانين تجارت جهاني، عرصه رقابت براي توليدكنندگان داخلي تنگ‌تر شده و محصولات خارجي باتوجه به رنگ و لعاب، كيفيت بالاو صرفه اقتصادي با اقبال بيشتر مصرف‌كنندگان ايراني مواجه خواهد شد. با اين شرايط توليدكنندگان داخلي نيز بايدهر چه بيشتر بركيفيت توليدات خود افزوده و هزينه‌هاي توليد محصولات خود را در سايه‌ سياستگذاري كارآمد متوليان صنعت و مشوق‌هاي توليد و صادرات كاهش دهند تا مصرف‌كنندگان نيز با استفاده از محصولات ايراني از كالاهاي توليد داخل حمايت كنند.

هیچ نظری منتشر نشده است.

نظر جدید

Atom

قدرت گرفته شده از سایت زیبا

SiteZiba.com