پارت چاپ

چگونه می توانید با خوانندگی به فروش تان در چاپ کمک کنید؟

25اكتبر2017

 

اخیرا، مشغول برگزاری یک مسترکلاس به نام «چگونه مانع شوید که خریداران تنها یک قیمت را انتخاب کنند»، بودم. در بخشی از این کلاس، نماینده ها پیام های فروش تازه خود را ارائه می دادند. معمولا تا پایان روز چند پیام فروش بسیار قوی را می شنوم. ولی با این که در طول این سال ها پیام های فروش زیادی شنده ایم، هیچ گاه پیامی را نشنیده بودم که به صورت رپ ارائه شود.

در آن روز یک مدیر عامل بسیار مشتاق دیدم. می دانستم قرار است یک پیام فروش خوب از او بشنوم، ولی فکرش را هم نمی کردم این پیام قرار است رپ باشد.

زبانم بند آمده بود! به همین دلیل او این فرصت را پیدا کرد که هر چه در نظر داشت را به من بفروشد. مطمئنا اگر یک بار دیگر با من تماس بگیرد بلافاصله به یادش می افتم.

 

به این روش اصطلاحا تغییر الگو می گویند

وقتی کار متفاوتی انجام می دهید، احتمال این که توجه خریدار را به خود جلب کنید بیش تر می شود. خریداران به روش های همیشگی برای فروش محصول عادت کرده اند. پیام های تکراری قبلی را زیاد شنیده اند.

بیاید این حقیقت را قبول کنیم، بسیاری از روش های فروش محصول کاملا شبیه هم هستند. بیش تر خریداران دیالوگ های تکراری که برای فروش محصولات مختلف به کار می رود را زیاد شنیده اند. به همین دلیل باید یاد بگیرید خود را از بقیه متمایز کنید.

لازم نیست حتما برای فروش محصول خود آهنگ بخوانید

ولی اگر می خواهید فرصت چند ثانیه مکالمه با یک خریدار احتمالی را داشته باشید، باید بتوانید برای چند ثانیه توجه او را جلب کنید. این یعنی باید کاری انجام دهید که خریدار را غافلگیر کند.

یک مثال خوب مربوط به زمانی است که در یک کارگاه چاپ مجله کار می کردم و یک فروشنده به من نزدیک شد. اولین جمله ای که بر زبان آورد این بود: «سلام متیو، من یک چاپخانه دارم، ولی نمی خواهم مجله شما را چاپ کنم.» این جمله قطعا خیلی متفاوت بود. همان لحظه اول مرا مجذوب خودش کرد و باعث شد بقیه صحبت های او را بشنوم. او در پایان موفق شد یک جلسه با مدیران کارگاه برگزار کند و به تعدادی سفارش دست یابد.

چگونه می خواهید توجه مشتریان احتمالی را جذب کنید؟

سعی کنید به ایده های تازه ای دست پیدا کنید که به واسطه آن ها می توانید میزان فروش همین خریداران فعلی را افزایش دهد: کتاب الکترونیکی رایگان «ده خطای معمول فروش محصولات چاپی، و کاری که می توانید برای مقابله با آن ها انجام دهید» را دانلود کنید. در آن جا می توانید بولتنی را پیدا کنید که من نوشته ام و در آن جا، از نقطه نظرات معمول خریداران چاپ صحبت کرده ام. از این طریق به کلی ایده تازه برای فروش بهتر محصولات خود می رسید.

منبع : http://www.ipina.ir

هیچ نظری منتشر نشده است.

نظر جدید

Atom

قدرت گرفته شده از سایت زیبا

SiteZiba.com