پارت چاپ

چین بزرگترین تولید کننده کاغذ جهان

30اكتبر2017

undefined

جمهوری خلق چین با یک برنامه صنعتی کارشناسی شده و مدون توانست طی یک ده به بزرگترین تولید کننده کاغذ جهان تبدیل شود.


به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در سال 2004 میلادی کشور چین رتبه دوم را با 49.5 میلیون مترمکعب به دست آورد.
بر این اساس یک برنامه ریزی مدون تنها یازده سال بعد صنعت کاغذ رو به رشد چین بیش از دو برابر شد تا 107.100 میلیون تن کاغذ در سال 2015 تولید کند.
این تولیدات شامل 8.850 میلیون تن کاغذ خانگی و بهداشتی است. فروش و صادرات کاغذ چین نیز با افزایش 46.1 درصدی از سال 2011 تا 2015 افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس یک پیش بینی این کشور را در طول چند سال آینده به عنوان صادر کننده برتر از آلمات پیی خواهد گرفت.
با نگاهی به بازارهای داخلی نیز شاهد رشد روز افزون برندهای کاغذ و مقوای چین هستیم وعرضه و تقاضا به نوعی بسمت کشور دوست همسایه، ابرقدرتمند نوظهورجمهوری خلق چین درحال تغییر است.

جمهوری خلق چین با یک برنامهصنعتی کارشناسی شده و مدون توانست طی یک ده به بزرگترین تولید کننده کاغذ جهان تبدیل شود.


به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در سال 2004 میلادی کشور چین رتبه دوم را با 49.5 میلیون مترمکعب به دست آورد.
بر این اساس یک برنامه ریزی مدون تنها یازده سال بعد صنعت کاغذ رو به رشد چین بیش از دو برابر شد تا 107.100 میلیون تن کاغذ در سال 2015 تولید کند.
این تولیدات شامل 8.850 میلیون تن کاغذ خانگی و بهداشتی است. فروش و صادرات کاغذ چین نیز با افزایش 46.1 درصدی از سال 2011 تا 2015 افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس یک پیش بینی این کشور را در طول چند سال آینده به عنوان صادر کننده برتر از آلمات پیی خواهد گرفت.
با نگاهی به بازارهای داخلی نیز شاهد رشد روز افزون برندهای کاغذ و مقوای چین هستیم وعرضه و تقاضا به نوعی بسمت کشور دوست همسایه، ابرقدرتمند نوظهورجمهوری خلق چین درحال تغییر است.

منبع : http://www.papna.ir/

هیچ نظری منتشر نشده است.

نظر جدید

Atom

قدرت گرفته شده از سایت زیبا

SiteZiba.com