پارت چاپ

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد

۱۵آبان۱۳۹۶

وینسنت کالبوت از طرح اولیه ای برای بازسازی شهر موصل در عراق رونمایی کرده است. در این طرح با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی، ربات های عنکبوتی و پهپادها شهر بازسازی خواهد شد.

کالبوت در این طرح قصد دارد ۵ پل ویران شده شهر را بازسازی کند. علاوه برآن مزرعه های شهری و خانه هایی بالای آنها بسازد. به این ترتیب به تامین غذای هر خانوار کمک می شود.
طرح مذکور که « ۵ پل کشاورزی» نام گرفته در مسابقه معماری Rifat Chadirji رتبه سوم را به دست آورده است.
به هرحال این طرح شامل مراکز بازیافتی است که زباله های مربوط به خرابه های موصل را به ماده ای برای ساخت و ساز تبدیل می کند. از این ماده برای تولید ۵ پل اصلی شهر با پرینتر سه بعدی استفاده می شود.
از سوی دیگر پهپادها با پرینترهای سه بعدی رباتیک همکاری می کنند. این پهپادها مواد مناسب ساخت و ساز را برای ربات ها فراهم می کنند تا بیش از ۵۰ هزار خانه ماژولی روی پل ها ساخته شود. این خانه ها مانند کندوی عسل هستند. روی این پل ها مزرعه های شهری و پوشش گیاهی گسترده می شود.
به گفته کالبوت برای اجرای طرح به ۵ پرینتر سه بعدی شبیه عنکبوت نیاز است تا روزانه ۳۰ خانه ساخته شود. حدود ۵۵ هزار خانه طی ۵ سال در سراسر شهر ساخته خواهد شد.
همچنین این پل ها مجهز به تهویه پنل های خورشیدی نیز هستند که از پنل ها برای گرم کردن آب و تولید برق استفاده می شود.

هیچ نظری منتشر نشده است.

نظر جدید

Atom

قدرت گرفته شده از سایت زیبا

SiteZiba.com