نمایش منو

پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000


مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

چاپ پوستر رنگی

قیمت چاپ پوستر 50 در 70

تعرفه چاپ پوستر

چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر 50*70

تعرفه چاپ پوستر

نمونه طراحی پوستر

چاپ پوستر 50*70

طراحی پوستر های علمی

نمونه طراحی پوستر

طراحی پوستر گرافیک

طراحی پوستر های علمی

چاپ و طراحی پوستر

طراحی پوستر گرافیک

قیمت چاپ پوستر گلاسه

چاپ و طراحی پوستر

نرخ طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر گلاسه

انواع پوستر

نرخ طراحی پوستر

طراحی پوستر فوری

انواع پوستر

چاپ پوستر گلاسه

طراحی پوستر فوری

چاپ پوستر 100*70

چاپ پوستر گلاسه

چاپ پوستر سفارشی

چاپ پوستر 100*70

پوستر گرافیکی

چاپ پوستر سفارشی

خرید پوستر

پوستر گرافیکی

هزینه طراحی پوستر

خرید پوستر

طراحی پوستر معماری

هزینه طراحی پوستر

طراحی پوستر تئاتر

طراحی پوستر معماری

چاپ پوستر عکس

طراحی پوستر تئاتر

طراحي پوستر تبليغاتي

چاپ پوستر عکس

طراحی پوستر انتخابات

طراحي پوستر تبليغاتي

هزینه چاپ پوستر

طراحی پوستر انتخابات

طراحی پوستر علمی

هزینه چاپ پوستر

قیمت چاپ پوستر لمینت

طراحی پوستر علمی

چاپ پوستر 50 در 70

قیمت چاپ پوستر لمینت

قیمت چاپ پوستر رنگی

چاپ پوستر 50 در 70

شرکت طراحی پوستر

قیمت چاپ پوستر رنگی

هزینه چاپ پوستر رنگی

شرکت طراحی پوستر