روز: آذر ۱۴, ۱۳۹۷

صفحات داخله سررسید پالتویی ۱۴۰۱

صفحات داخله سررسید پالتویی ۱۴۰۱ سررسید پالتویی ۱۴۰۱ در ابعاد ۱۲ در ۱۷ طراحی و تولید می شود . سررسید های پالتویی به دلیل اندازه کوچک و قابلیت حمل در جیب محبوب شده اند . نام قطع آن هم با توجه به همین ویژگی انتخاب شده است . سررسید پالتویی برای بعضی از مشاغل مثل …

صفحات داخله سررسید پالتویی ۱۴۰۱ ادامه »

صفحات داخله سررسید رقعی ۱۴۰۱

سررسید رقعی ۱۴۰۱ صفحات داخله سررسید رقعی ۱۴۰۱ در ابعاد ۲۱ در ۱۴.۵ طراحی و چاپ می شوند. نسبت قطع وزیری فضای کمتری در اختیار مخاطب قرار می دهد. واحد سالنامه پارت امسال اقدام به تولید سررسید های اروپایی بزرگ کرده که سایزی نزدیک به سررسید های رقعی دارند . کد های ۳۰۰ واحد سالنامه …

صفحات داخله سررسید رقعی ۱۴۰۱ ادامه »

صفحات داخله سررسید اروپایی ۱۴۰۱

صفحات داخله سررسید اروپایی ۱۴۰۱ جهت دانلود فایل طراحی روی دکمه دانلود زیر آن کلیک کنید. سایز استاندارد سررسید اروپایی ۱۴۰۱ چیزی در حدود ۱۲ * ۲۲ سانتی متر می باشد . می توان گفت سررسید اروپایی نسبت به دیگر سررسید های اداری فضای کمتری برای یادداشت کردن دارد . اما به دلیل اندازه کوچکتر …

صفحات داخله سررسید اروپایی ۱۴۰۱ ادامه »

صفحات داخله سررسید وزیری ۱۴۰۱

صفحات داخله سررسید وزیری ۱۴۰۱ جهت دانلود فایل طراحی روی دکمه دانلود زیر آن کلیک کنید. سایز استاندارد سررسید وزیری ۱۴۰۱ چیزی در حدود ۱۷ * ۲۴ سانتی متر می باشد . می توان گفت سررسید وزیری نسبت به دیگر قطع های سررسید فضای بیشتری برای یادداشت کردن دارد . کد های ۱۰۰ واحد سالنامه …

صفحات داخله سررسید وزیری ۱۴۰۱ ادامه »