روز: تیر ۶, ۱۴۰۰

سررسید ستاره کد ۱۰۷

کد ۱۰۷ قطع وزیری ۱۷ * ۲۴ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی با عطف قرمز صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید کد 106

سررسید آریا کد ۱۰۶

کد ۱۰۶ قطع وزیری ۱۷ * ۲۴ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی با دو رنگ نوار صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سر رسید کد304

سررسید مهراد کد ۳۰۴

کد ۳۰۴ قطع اروپایی بزرگ ۱۴* ۲۱.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ بژ،سرمه ای،قرمز،مشکی،آبی یخی صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر هفته در یک صفحه – یادداشت – اطلاعات مهندسی

سررسید شانلی کد ۳۰۳

کد ۳۰۳ قطع اروپایی بزرگ ۱۴ * ۲۱.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی – سرمه ای با عطف قرمز صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه