15 سالنامه برتر برای سال 1401

مقایسه انواع سالنامه برای سال ۱۴۰۱

سالنامه دفترچه ای است تاریخ نگاری شده جهت ثبت وقایع در زمان های مشخص که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . سالنامه و یا سررسید دارای انواع متفاوت از لحاظ ابعاد ، نوع تاریخ نگاری ، متریال استفاده شده و نوع مصرف می باشند که در این مبحث سعی می کنیم توضیحات مختصری در …

مقایسه انواع سالنامه برای سال ۱۴۰۱ ادامه »