سال ببر

سال ۱۴۰۱ سال کدام حیوان است؟

سال ۱۴۰۱ نماد چه حیوانی است | نماد حیوان سال ۱۴۰۱ | نماد سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۱ سال کدام حیوان است؟مشخصات کلی متولدین سال ببر ببر یک یاغی عیب جو است و همیشه بر ضد قدرت‌های مستقر در حال طغیان است او همیشه می‌خواهد رهبر باشد; اما بدبختانه همچنان‌که برای بیشتر رهبر‌ها پیش می‌آید اغلب …

سال ۱۴۰۱ سال کدام حیوان است؟ ادامه »