روز: آذر ۱۶, ۱۴۰۰

سررسید یافا کد ۲۱۵

کد ۲۱۵ قطع اروپایی ۱۲ * ۲۲ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی دور دوخت صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید هارا کد ۲۱۴

کد ۲۱۴ قطع اروپایی ۱۲ * ۲۲ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ طوسی کدوکدیل صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید مانا کد ۲۱۳

کد ۲۱۳ قطع اروپایی ۱۲ * ۲۲ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ سفید نوع جلد چرم مصنوعی رنگ سرمه ای – آبی یخی صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید لیو کد ۲۱۲

کد ۲۱۲ قطع اروپایی ۱۲ * ۲۲ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ سفید نوع جلد چرم مصنوعی رنگ کرم – طوسی – قرمز – سرمه ای صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید سنا کد ۱۱۰

کد ۱۱۰ قطع وزیری ۱۷ * ۲۴ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی دور دوخت صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید پادنا کد ۱۰۹

کد ۱۰۹ قطع وزیری ۱۷ * ۲۴ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی، زرشکی صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید هلنا کد ۱۰۸

کد ۱۰۸ قطع وزیری ۱۷ * ۲۴ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ سفید نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی، قرمز صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه