کاغذ دوستدار محیط زیست

کاغذ دوستدار محیط زیست

اهمیت استفاده از کاغذ دوستدار محیط زیست چیست ؟ یکی از بزرگ ترین دلایل از بین رفتن جنگل ها و درختان، استفاده از کاغذ می باشد. طبق آمار جهانی در استرالیا از زمان استقرار در این قاره تاکنون ۹۰% از جنگل ها نابود شدند و تولید کاغذ همچنان موجب نابودی آنها خواهد شد. کاغذ بازیافت …

کاغذ دوستدار محیط زیست ادامه »