روز: اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۱

سررسید خاص

سررسید های خاص ۱۴۰۲

سررسید خاص، اطلاق واژه خاص به سررسید می تواند شامل موضوعات متفاوتی باشد که بسته به نوع خاص هر شخص می تواند تعریف گوناگونی داشته باشد. خاص بودن سررسید می تواند به مفهوم تفاوت در نوع طراحی و چیدمان صفحات داخلی بوده (به طوریکه با چیدمان سررسیدهایی که به صورت معمول میبینیم متفاوت بوده و …

سررسید های خاص ۱۴۰۲ ادامه »