دفترچه یادداشت فانتزی

دفترچه یادداشت راسا کد A41

دفترچه یادداشت راسا دفترچه یادداشت پارچه ای (مخملی) با طرح چاپی اختصاصی است. در چهار طرح متنوع طراحی و تولید شده است. صحافی آن چسب و دوخت است و داخله آن شامل یادداشت خط دار، یادداشت نقطه ای، یادداشت شطرنجی، یادداشت روزانه، یادداشت هفتگی، اطلاعات سفر، یادداشت پرفراژ دار می باشد. می توان گفت طراحی …

دفترچه یادداشت راسا کد A41 ادامه »