تاریخچه شکل گیری تقویم از ۲۵۰۰ سال پیش

نحوه شکل گیری تقویم; واحد پایه محاسبات در یک روز است.روزها از نیمه شب تا نیمه شب محاسبه می گردد; اما همیشه اینطور نبوده، به طور مثال ستاره شناسان از حدود قرن ۲ میلادی ۱۹۵۲ شمار روزها را از ظهر تا ظهر محاسبه می کردند. در تمدن های پیشین و در میان مردم اولیه که …

تاریخچه شکل گیری تقویم از ۲۵۰۰ سال پیش ادامه »