شعار پارت چاپ

تقویم رومیزی مدیریتی

سال

تقویم ۱۴۰۲

تقویم زبان مشترک جهت تفاهم با یکدیگر و برقرار کردن ارتباط و تعیین زمان است تا زبان یکدیگر را به درستی درک کنیم و آسان‌تر ارتباط برقرار کنیم. البته تحولات نجومی اساس استخراج تقویم را به وجود می‌آورد، اما مؤلفه‌های فرهنگی و دینی و مذهبی هم در تقویم ملت‌های گوناگون نقش بسیار مهمی دارد. در …

تقویم ۱۴۰۲ ادامه »

خرید تقویم رومیزی

راهنمای انتخاب تقویم رومیزی مدیریتی

تقویم رومیزی مدیریتی یک ابزار قدرتمند برای داشتن یک برنامه ریزی ایده آل است که لازمه ی سازمان دهی و مدیریت برنامه ها و امور می باشد. درواقع درصورتی که از تقویم رومیزی با هدف و به درستی استفاده می کنید

Scroll to Top