حیوان سال 1402

حیوان سال ۱۴۰۲

۱۴۰۲ سال چه حیوانی است سال ۱۴۰۲ سال خرگوش است. مشخصات کلی متولدین سال خرگوش خرگوش: موجودی لطیف این سمبل را در کشور ویتنام، ‌گربه و در ژاپن خرگوش نام گذاری کرده‌اند. گربه و خرگوش، هر دو در زمان سقوط بر روی چهار دست‌وپای خود فرود می‌آیند. متولدین سال خرگوش شادترین افراد و اشخاصی خوش …

حیوان سال ۱۴۰۲ ادامه »