سفارش دفترچه یادداشت

دفترچه یادداشت فرین کد A14

دفترچه یادداشت فرین دفترچه یادداشت فرین، از جمله دفترچه یادداشت های خاص مجموعه پارت است که دورو می باشد. یک طرف آن سرمه ای و طرف دیگر آن قرمز رنگ بوده و لب رنگ دارد. برگه های داخله آن کرم رنگ می باشند و شامل یادداشت خط دار، یادداشت نقطه ای، یادداشت شطرنجی، یادداشت روزانه، …

دفترچه یادداشت فرین کد A14 ادامه »