دفترچه یادداشت رابو کد B22

دفترچه یادداشت رابو کد B22

دفترچه یادداشت رابو  دفترچه یادداشت رابو، پرفروش ترین دفترچه یادداشت پارت می باشد. در چهار طرح نقشه، دخترک، ونگوک و موسیقی طراحی شده است که کاغذهای داخله آن کرم رنگ می باشند. صحافی افقی چسب و دوخت دارد و شامل یادداشت خط دار، یادداشت نقطه ای، یادداشت شطرنجی، برنامه روزانه، برنامه هفتگی، برنامه سفر به …

دفترچه یادداشت رابو کد B22 ادامه »