روانشناسی رنگ طلایی

روانشناسی رنگ طلایی

در روانشناسی رنگ طلایی; در واقع رنگ طلایی یکی از طیف های رنگ زرد است; که از ترکیب دو رنگ زرد و کرم به دست می آید. طلایی نام خود را از عنصر طلا گرفته و جزو رنگ های گرم محسوب می شود. رنگ طلایی برای توصیف خورشید به کار می رود. انواع طیف های …

روانشناسی رنگ طلایی ادامه »