روانشناسی رنگ سبز

روانشناسی رنگ سبز

 روانشناسی رنگ نشان می دهد که رنگ های مختلف می توانند واکنش های روانی را برانگیزند; به عنوان مثال، تصور می‌شود که رنگ بر روحیه و احساسات ما تأثیر می‌گذارد ; گاهی اوقات این واکنش ها به شدت یک رنگ مربوط می شود، در حالی که در موارد دیگر محصول تجربه و تأثیرات فرهنگی است; …

روانشناسی رنگ سبز ادامه »