انواع دوخت سررسید

انواع صحافی و دوخت سررسید

انواع صحافی سررسید؛ به نوع متصل کردن برگه های سررسید, دفتر یادداشت, کتاب و یا… به یکدیگر صحافی می گویند. باید توجه داشته باشید دوخت تأثیر چندانی در استحکام سررسید ندارد و صرفأ جهت زیبایی انجام می شود. همچنین دوخت برای تمامی جنس ها قابل انجام نیست; و در برخی جنس ها مانند: گالینگور باعث …

انواع صحافی و دوخت سررسید ادامه »