نقشه بیستو هشتمین نمایشگاه بین المللی تهران

دعوت به بازدید از غرفه شرکت پارت در بیست و هشتمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

بدین وسیله از شما دعوت بعمل می آید تا از غرفه مجتمع چاپ و بسته بندی پارت در در بیست و هشتمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران بازدید به عمل آورید. ما با رونمایی از آخرین محصولات چاپی و بسته بندی خود در زمینه راهکار های ارزان قیمت و باکیفیت همراه با کد تخفیف …

دعوت به بازدید از غرفه شرکت پارت در بیست و هشتمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ادامۀ مطلب »