معرفی پلنر(دفتر برنامه ریزی)

معرفی پلنر پارت(دفتر برنامه ریزی)

پلنر چیست؟  پلنر همان دفتر دفتر یادداشت برای برنامه ریزی است که می توانید برنامه های خود را در آن یادداشت کنید. سیستم پلنر, برنامه ریزی پله پله است. به این صورت که برنامه ی سال را خورد می کنید به برنامه ی ماه; برنامه ی ماه رو خورد می کنید به برنامه ی هفته; …

معرفی پلنر پارت(دفتر برنامه ریزی) ادامه »