معرفی پلنر(دفتر برنامه ریزی)

معرفی پلنر(دفتر برنامه ریزی)

پلنر چیست؟  پلنر همان دفتر برنامه ریزی است که می توانید برنامه های خود را در آن یادداشت کنید. سیستم پلنر, برنامه ریزی پله پله است. به این صورت که برنامه ی سال را خورد می کنید به برنامه ی ماه; برنامه ی ماه رو خورد میکنید به برنامه ی هفته; و برنامه ی هفته …

معرفی پلنر(دفتر برنامه ریزی) ادامه »