آستر بدرقه سررسید

آستر بدرقه و نقش آن در تولید سررسید

آستر بدرقه که عمدتاً از این اصطلاح در کتاب استفاده می شود; اکثراً از جنس مقوا بوده و اتصال دهنده کتاب به جلد است . به طور واضح تر در مراحل تولید کتاب به خصوص کتاب های دارای جلد سخت مانند سررسید جلد جداگانه و صفحات داخلی به طور جدا آماده می شوند. درواقع آستر …

آستر بدرقه و نقش آن در تولید سررسید ادامه »