پارت چاپ
شعار پارت چاپ
جستجو کردن

هارد باکس آماده

خرید هارد باکس آماده | انواع بسته بندی هاردباکس

هارد باکس کد ۲۰۱۱

۳ × ۶ × ۶ سانتی‌متر

۹۶۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۶۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۲

۳ × ۵ × ۷.۵ سانتی‌متر

۱۰۷۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۶۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۳

۳ × ۹ × ۷ سانتی‌متر

۱۲۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۹۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۴

۳ × ۱۱ × ۹ سانتی‌متر

۱۶۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۶۴ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۵

۳ × ۲۲ × ۵ سانتی‌متر

۱۵۴۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۵۶ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۷

۳ × ۸ × ۸ سانتی‌متر

۱۲۷۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۶۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۸

۳ × ۱۶ × ۱۳ سانتی‌متر

۲۲۳۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۵۶ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۹

۳ × ۲۰ × ۲۰ سانتی‌متر

۳۰۵۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۳.۶ × ۱۶.۵ × ۲۲ سانتی‌متر

۳۱۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • تعداد در کارتن: ۴۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۳.۶ × ۱۸.۲ × ۲۴.۸ سانتی‌متر

۳۳۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • ضخامت مقوا: ۱.۵ میلی‌متر
 • حداقل سفارش: ۱۰ عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۶.۵ × ۲۷.۵ × ۲۷.۵ سانتی‌متر

۶۲۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • تعداد در کارتن: ۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۶.۵ × ۲۵ × ۴۰ سانتی‌متر

۷۰۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • تعداد در کارتن: ۱۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۹.۵ × ۲۶ × ۳۹.۵ سانتی‌متر

۸۰۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • ضخامت مقوا: ۲.۵ میلی‌متر
 • حداقل سفارش: ۱۰ عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۳.۶ × ۱۶.۵ × ۲۲ سانتی‌متر

۳۸۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گالینگور طوسی
 • تعداد در کارتن: ۴۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۱

۴.۵ × ۶ × ۶ سانتی‌متر

۱۲۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۰۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۲

۴.۵ × ۵ × ۷.۵ سانتی‌متر

۱۲۸۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۰۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۳

۴.۵ × ۹ × ۷ سانتی‌متر

۱۵۶۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۷۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۴

۴.۵ × ۱۱ × ۹ سانتی‌متر

۱۷۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۴۰ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۵

۴.۵ × ۲۲ × ۵ سانتی‌متر

۱۷۵۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۳۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۷

۴.۵ × ۸ × ۸ سانتی‌متر

۱۵۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۰۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۸

۴.۵ × ۱۶ × ۱۳ سانتی‌متر

۲۴۷۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۳۴ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۹

۴.۵ × ۲۰ × ۲۰ سانتی‌متر

۳۳۷۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: –
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

مشاوره، طراحی، چاپ و تولید انواع هاردباکس آماده

کارشناس آنلاین | هم اکنون مشاوره رایگان بگیرید | ساعت کاری این بخش ۱۷ - ۹

در صورتی که تمایل دارید کارشناسان ما با شما تماس بگیرند، فرم مربوطه را برای ما ارسال فرمایید.

هاردباکس دو تکه مربع

هارد باکس سه تکه مربع

هارد باکس سه تکه مستطیل

هارد باکس سه تکه مربع

هارد باکس آماده، یک بسته بندی جذاب و حرفه‌ای

جعبه هارد باکس آماده یکی از کاربردی‌ترین ملزومات کسب و کارهای کوچک و بزرگ است. این جعبه‌ها سریع‌ تولید می‌شوند، سایز‌های متنوعی دارند و هیچ گونه طرح، لوگو و نوشته‌ای بر روی آنها وجود ندارد. از این لحاظ انواع مشاغل می‌توانند از هاردباکس آماده استفاده کنند. کاربرد جعبه سخت آماده برای بسته بندی کالا و محصولات مختلف است. مشاغلی همچون کفش فروشی‌ها، بوتیک‌ها، تولید کنندگان عطر و ادکلن و حتی فروشندگان انواع جواهرات، و افرادی که به فروش آنلاین محصولات مشغول هستند، از این نوع جعبه‌ها استفاده می‌کنند و محصولات خود را در قالب یک بسته بندی شیک و لاکچری بدست مشتریان خود می‌رسانند. شما می‌توانید از خدمات محدودی مانند چاپ لوگو روی هاردباکس اماده بهره ببرید اما در صورتی که قصد چاپ طرح دلخواه روی هارد باکس و یا شخصی سازی هاردباکس از صفر تا صد، و انجام مواردی مانند چاپ لوگو روی هاردباکس و یا ساخت محصول با ابعاد دلخواه را دارید، می‌توانید با مراجعه به صفحه هارد باکس اختصاصی، در راستای ثبت سفارش خود اقدام نمایید. شما می‌توانید برای مشاهده نمونه کارهای بیشتر و معرفی انواع جعبه هارد باکس تولید شده در مجموعه ما، به کانال آپارات مجتمع چاپ و بسته بندی پارت مراجعه کنید.

هاردباکس از چه چیزی ساخته شده است؟

جعبه هارد باکس آماده، که با نام های «جعبه سخت» و «جعبه سخت هارد باکس» نیز شناخته می‌شود، از مقوای مخصوصی تحت عنوان «مقوای توپر» ساخته شده که مقاومت فوق‌العاده‌ای داشته و برای بسته بندی محصولاتی مانند: کیف و کفش، عطر و ادکلن، طلا و جواهرات، ساعت، پوشاک، هدایای مختلف و … بهترین گزینه می‌باشد. قسمت داخلی جعبه هارد باکس، بنا به سلیقه مشتری، قابلیت تقسیم کردن به صورت شبکه‌ای را داشته که به این تقسیم کننده‌ها، اصطلاحا دیوایدر (Divider) گفته می‌شود. جنس دیوایدری که داخل هارد باکس استفاده می‌شود، بسته به ابعاد جعبه و نوع استفاده از آن، می‌تواند از جنس مقوای نرم یا سخت، طلق، و یا حتی ابر و اسفنج باشد.

نوع دیگر هارد باکس که در مجموعه پارت تولید می‌شود، هاردباکس چوبی از جنس مغز MDF بوده که با روکشی از جنس گالینگور، پوشانده شده‌ است. جعبه هارد باکس چوبی، از پیش تولید شده نیست و بصورت آماده موجود نمی‌باشد؛ اما مشتریان عزیز می‌توانند در صورت نیاز، سفارش ساخت هارد باکس را بصورت اختصاصی ثبت کنند و محصولی کاملا خاص و سفارشی، طبق سلیقه خود، تحویل بگیرند. برای دریافت مشاوره در رابطه با نحوه سفارش این محصولات، می‌توانید با مشاوران مجتمع چاپ و بسته بندی پارت تماس بگیرید.

مزایای هاردباکس آماده

🟧 هاردباکس آماده ارزان است:

یکی از دغدغه‌های کسانی که به تازگی شروع به کار کرده‌اند، مدیریت بودجه و سرمایه است. در صورتی که کسب و کارتان را تازه راه انداخته‌اید و می‌خواهید در هزینه‌هایتان صرفه‌جویی کنید، خرید جعبه آماده مناسب‌ترین انتخاب برای شما خواهد بود. جعبه سخت آماده، ارزان ترین و ساده‌ترین نوع جعبه است و شما می‌توانید این محصولات را حتی در تعداد محدود نیز از فروشگاه پارت چاپ تهیه نمایید.

🟧 جعبه آماده محکم است:

کاربردهای باکس آماده بسیار گسترده است و مشاغل گوناگونی از باکس آماده جهت بسته بندی محصولات خود استفاده می‌کنند. بنابراین این جعبه‌ها باید از استحکام بالایی برخوردار باشند و بتوانند در برابر عواملی مثل رطوبت و ضربه از محتویات داخل خود محافظت کنند. ما در پارت چاپ از بهترین متریال جهت تولید هاردباکس استفاده می‌کنیم. به طوری که جعبه هاردباکس پاسخگوی مشاغل گوناگونی است و می توان کالا و محصولات مختلفی را در آن قرار داد. همین استحکام و مقاومت بالا سبب شده است که در مجموعه پارت، از هارد باکس، برای بسته بندی تمامی مدل‌های هدایای سازمانی استفاده شود که به طرز چشم‌گیری، زیبایی و جذابیت این محصولات را مورد تحول قرار داده‌اند.

🟧 صرفه جویی در زمان و مکان:

جعبه هارد باکس دو ویژگی دیگر دارد که برای کارفرمایان حائز اهمیت است؛ شما می‌توانید این جعبه‌ها را خیلی سریع خریداری کنید و نیازی به منتظر ماندن برای تولید آنها نیست. در صورتی که برای هاردباکس های سفارشی باید مدت زمان زیادی منتظر بمانید تا آماده شوند.

مورد دوم این که خرید هارد باکس اماده برای افرادی که محل کسب و کارشان کوچک است نیز گزینه‌ مناسبی است. مکان نگهداری جعبه‌های سفارشی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشاغل و استارت آپ‌های کوچک خانگی است. در حالی که با وجود جعبه‌ هاردباکس دیگر این نگرانی را نخواهید داشت. شما می‌توانید در هر زمان که بخواهید، انواع هارد باکس را در هر تیراژی که نیاز دارید سفارش دهید و مجبور نخواهید بود مکانی برای نگهداری جعبه در نظر بگیرید. این جعبه‌ها در تعداد کم قابل سفارش است.

نمونه هاردباکس های تولید شده

جعبه کادو و جعبه هدیه به سبک هارد باکس

یکی دیگر از کاربردهای هارد باکس، استفاده از آن بعنوان جعبه کادویی می‌باشد. اگر سری به بازار بزنید، با تنوع زیادی از مدل‌های جعبه هدیه روبرو خواهید شد که در طرح و رنگ‌های مختلف تولید شده‌اند. جعبه کادو از جنس‌های مختلفی ساخته می‌شود؛ جعبه کادو چوبی، جعبه مقوایی، جعبه طلقی، جعبه با طرح چرم و … همگی از مدل های مختلف این محصولات جذاب هستند اما رایج ترین نوع جعبه کادو، همین هارد باکس های جذاب و نسبتا ارزان قیمت می‌باشند که تنوع ابعاد و طرح و رنگ آن‌ها باعث شده است برای بسته بندی و هدیه دادن انواع هدیه‌ها مناسب باشند. در مجتمع پارت، امکان خرید جعبه هدیه چوبی نیز وجود داشته که شما می‌توانید با تماس با مشاوران ما، جعبه کادو با طرح و ابعاد مورد نظر خود را سفارش داده و یک بسته بندی شیک و چشم‌نواز برای کادوها و هدایای خود تهیه کنید.

قیمت هاردباکس آماده

با توجه به این که هاردباکس های آماده در تیراژ بالا تولید می‌شوند و فاقد طرح هستند، قیمت تمام‌ شده‌ی جعبه از پیش آماده نسبت به جعبه‌های سفارشی کمتر است. بنابراین خرید جعبه از پیش تهیه شده برای کارفرما اقتصادی‌تر است. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره لازم و استعلام قیمت هارد باکس آماده، با مشاوران فروش پارت چاپ تماس گرفته و ضمن دریافت راهنمایی های لازم، سفارش خود را انجام دهید.

فروش انواع جعبه هارد باکس آماده در پارت چاپ

جعبه آماده از لحاظ جنس و اندازه و رنگ انواع مختلفی دارد. مشتریان بسته به نیاز خود می توانند مورد مناسب را انتخاب و خریداری نمایند. شما می‌توانید انواع جعبه‌ هارد باکس آماده، جعبه سخت آماده، باکس آماده برای شکلات، باکس آماده بسته بندی و موارد متنوع دیگر را سفارش دهید و در سریع‌ترین زمان ممکن، محصولتان را تحویل بگیرید. از دیگر مدل های جعبه هاردباکس که در مجموعه ما قابل خریداری هستند، هارد باکس کشویی بوده که علاوه بر زیبایی بصری بیشتر نسبت به سایر مدل های هارد باکس، برای بسته بندی محصولاتی مانند طلا و جواهرات، زیورآلات، عطر و ادکلن و اشیاء کادویی، گزینه مناسب‌تری به حساب می‌آیند.

گاهی کارفرمایان به رنگ جعبه‌های آماده نیز اهمیت می‌دهند و تمایل دارند که جعبه‌های آماده‌ای که خریداری می‌کنند، دست کم با رنگ سازمانی مجموعه‌شان تطابق داشته باشد. ما در پارت چاپ جعبه‌های آماده دو تکه، سه تکه با اشکال مختلف مربع، مستطیل و غیره را در رنگ‌های گوناگونی تولید می‌کنیم. همچنین بنا به درخواست مشتری، انواع روکش‌های گلاسه سلفونی و فانتزی را برای زیباتر شدن جعبه‌ها به کار می‌بریم.

موارد استفاده جعبه سخت آماده بسیار گسترده است و طیف وسیعی از محصولات و کالاها را در برمی‌گیرد. بر همین اساس کارفرمایان نیاز به جعبه هارد باکس آماده کوچک، متوسط و بزرگ دارند. ما در پارت چاپ متنوع ترین مدل های هارد باکس از لحاظ اندازه را تولید می‌کنیم تا بتوانیم پاسخگوی تمامی مشتریان عزیز باشیم. شما می‌توانید با مراجعه به بخش محصولات هارد باکس در صفحه فروشگاه، مدل های موجود را مشاهده کرده و گزینه مد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایید.

خرید هارد باکس آماده

در صورتی که قصد خرید هاردباکس آماده را دارید و در عین حال تمایل دارید قبل از خرید مواردی مثل رنگ، سایز، جنس و مهم‌تر از همه، قیمت هارد باکس آماده را بررسی کنید، کافیست با تیم پشتیبانی ما به شماره: ۰۲۱۸۸۵۰۰۸۹۸ در پارت چاپ در تماس باشید. ما پس از ارائه‌ی مشاوره‌های لازم و در اختیار گذاشتن نمونه کارهای مجموعه، شما را در خرید هارد باکس مناسب برای کسب و کارتان راهنمایی می‌کنیم.

سوالات متداول در رابطه با خرید جعبه هارد باکس آماده در پارت چاپ

حداقل تعداد سفارش هارد باکس آماده در پارت چاپ، ۱۰ عدد از هر سایز و رنگ می‌باشد.

هاردباکس به طور کلی در دو مدل دو تکه و سه تکه، و در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید می‌شوند که با مراجعه به صفحه فروشگاه هاردباکس می‌توانید اطلاعات کامل در رابطه با سایز هارد باکس را کسب کنید.

هاردباکس های تولید شده در پارت چاپ از جنس مقوای توپر می‌باشند که استحکام و مقاومت فوق‌العاده‌ای دارند و برای انواع بسته بندی مناسب می‌باشند.

بله، امکان چاپ لوگو و تبلیغات روی هاردباکس آماده به طور محدود وجود دارد؛ برای چاپ لوگو روی هارد باکس آماده، حداقل تعداد سفارش ۵۰ عدد می‌باشد. اما در صورتی که قصد سفارشی سازی کامل هارد باکس طبق طراحی و سلیقه خودتان را داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه هاردباکس اختصاصی، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید.

هاردباکس های دو تکه و سه تکه، از منظر مقاومت، ظاهر، و البته قیمت با یکدیگر تفاوت دارند که هرکدام بسته به شرایط شما، کاربردهای مختلفی دارند. شما می‌توانید با مشاوران ما در پارت چاپ تماس گرفته و راهنمایی لازم در رابطه با انتخاب هارد باکس مناسب را دریافت کنید.

هاردباکس یا همان جعبه سخت، بدلیل مقاومت و زیبایی قابل توجهی که دارند، کاربردهای زیادی می‌توانند داشته باشند؛ از این جعبه ها برای بسته بندی محصولات مختلفی مانند ساعت، زیورآلات، البسه، کیف، کفش و … استفاده کرد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
تا کنون ۳۷ نفر به این مطلب رای داده اند.
guest
35 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش همه نظرات
Scroll to Top