پارت چاپ
شعار پارت چاپ
جستجو کردن

هارد باکس آماده

خرید هارد باکس آماده | انواع بسته بندی هاردباکس

هارد باکس کد ۲۰۱۱

۳ × ۶ × ۶ سانتی‌متر

۱۲۵۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۶۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۲

۳ × ۵ × ۷.۵ سانتی‌متر

۱۳۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۶۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۳

۳ × ۹ × ۷ سانتی‌متر

۱۶۸۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۰۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۴

۳ × ۱۱ × ۹ سانتی‌متر

۲۲۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۶۴ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۵

۳ × ۲۲ × ۵ سانتی‌متر

۲۰۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۵۶ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۶

۶ × ۸ × ۸ سانتی‌متر

۲۸۲۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۸۴ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۷

۳ × ۸ × ۸ سانتی‌متر

۱۶۵۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۶۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۸

۳ × ۱۶ × ۱۳ سانتی‌متر

۲۹۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۵۶ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۱۹

۳ × ۲۰ × ۲۰ سانتی‌متر

۳۹۷۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۳.۶ × ۱۶.۵ × ۲۲ سانتی‌متر

۴۰۳۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • تعداد در کارتن: ۴۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۳.۶ × ۱۸.۲ × ۲۴.۸ سانتی‌متر

۴۲۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • ضخامت مقوا: ۱.۵ میلی‌متر
 • حداقل سفارش: ۱۰ عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۶.۵ × ۲۷.۵ × ۲۷.۵ سانتی‌متر

۸۰۶۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • تعداد در کارتن: ۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۶.۵ × ۲۵ × ۴۰ سانتی‌متر

۹۱۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • تعداد در کارتن: ۱۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۹.۵ × ۲۶ × ۳۹.۵ سانتی‌متر

۱۰۴۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: سلفون مشکی
 • ضخامت مقوا: ۲.۵ میلی‌متر
 • حداقل سفارش: ۱۰ عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۳.۶ × ۱۶.۵ × ۲۲ سانتی‌متر

۴۹۴۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گالینگور طوسی
 • تعداد در کارتن: ۴۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۲۶

۴.۵ × ۱۳ × ۱۶ سانتی‌متر

۳۳۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه مستطیل
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۳۴
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۰۲۷

۴.۵ × ۲۰ × ۲۰ سانتی‌متر

۴۳۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه مربع
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۱
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۴.۵ × ۹.۵ × ۹.۵ سانتی‌متر

۱۵۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: _
 • حداقل سفارش: یک عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۴ × ۱۵ × ۱۵ سانتی‌متر

۲۵۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: _
 • حداقل سفارش: یک عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۱۵۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: _
 • حداقل سفارش: یک عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۱۹۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: _
 • حداقل سفارش: یک عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۲۸۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: _
 • حداقل سفارش: یک عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

۳۹۰۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: _
 • حداقل سفارش: یک عدد

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۱۱۱

۳.۵ × ۸ × ۶ سانتی‌متر

۲۱۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گالینگور
 • تعداد در کارتن: ۱۰۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۲۱۱۲

۳.۵ × ۱۲ × ۱۰ سانتی‌متر

۳۲۹۰۰ تومان

 • مدل جعبه: دو تکه
 • جنس روکش: گالینگور
 • تعداد در کارتن: ۱۱۳ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۱

۴.۵ × ۶ × ۶ سانتی‌متر

۱۶۸۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۰۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۲

۴.۵ × ۵ × ۷.۵ سانتی‌متر

۱۶۷۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۱۰۸ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۳

۴.۵ × ۹ × ۷ سانتی‌متر

۲۰۳۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۷۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۴

۴.۵ × ۱۱ × ۹ سانتی‌متر

۲۳۳۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۴۰ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۵

۴.۵ × ۲۲ × ۵ سانتی‌متر

۲۲۸۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۳۵ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.

هارد باکس کد ۳۰۱۶

۶ × ۸ × ۸ سانتی‌متر

۲۹۲۰۰ تومان

 • مدل جعبه: سه تکه
 • جنس روکش: گلاسه سلفون مات
 • تعداد در کارتن: ۸۴ عدد
 • حداقل سفارش: یک کارتن از هر رنگ

برای سفارشی‌ سازی این جعبه با مشاوران ما گفتگو نمایید.