روانشناسی رنگ نارنجی

روانشناسی رنگ نارنجی

روانشناسی رنگ نارنجی ; این رنگ یکی از رنگ های ثانویه است که از ترکیب دو رنگ قرمز و زرد به دست می آید و جزو رنگ های گرم طبقه بندی می شود. نارنجی رنگی است که برای توصیف غروب خورشید و آتش به کار می رود و مکمل آن، رنگ آبی می باشد. انواع …

روانشناسی رنگ نارنجی ادامه »