دفترچه یادداشت فرین کد A14

دفترچه یادداشت فانتزی فرین کد A14

دفترچه یادداشت فانتزی فرین از جمله دفترچه یادداشت های خاص مجموعه پارت است که دورو می باشد. یک طرف آن سرمه ای و طرف دیگر آن قرمز رنگ بوده و لب رنگ دارد. برگه های داخله آن کرم رنگ می باشند و شامل یادداشت خط دار، یادداشت نقطه ای، یادداشت شطرنجی، یادداشت روزانه، یادداشت هفتگی، اطلاعات …

دفترچه یادداشت فانتزی فرین کد A14 ادامه »