معرفی ماشین آلات پارت

معرفی ماشین آلات مجتمع چاپ و بسته بندی پارت

دستگاه طلاکوب تمام اتوماتیک کلبوس PE70 دستگاه طلاکوب یکی از دستگاه های ماشین آلات جلد سازی است; که برای رفع نیاز چاپ و صحافی برای طلاکوبی بر روی جلدها و سررسیدها می باشد. طلاکوبی بر روی سطوح مختلف از جمله سررسیدهای آماده  که داخل جلد رفته را شامل می شود. قابلیت های دستگاه PE70  قابلیت …

معرفی ماشین آلات مجتمع چاپ و بسته بندی پارت ادامه »