نمایش منو

سررسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام برد

مطالب مشابه:


X
همین حالا با ما تماس بگیرید

سررسید برنامه ریزی

روبان سررسید

سررسید برنامه ریزی

سررسید رومیزی

روبان سررسید

سررسید جلد نرم

سررسید رومیزی

محاسبه آنلاین قیمت سررسید

سررسید جلد نرم

پیش نویس قرار داد سررسید 1397

محاسبه آنلاین قیمت سررسید

سررسید ارزان

پیش نویس قرار داد سررسید 1397

سررسید زرتشتی

سررسید ارزان

چاپ سررسید

سررسید زرتشتی

سررسید وریزی چیست؟

چاپ سررسید

سررسید ارزان97

سررسید وریزی چیست؟

قیمت چاپ سررسید 97

سررسید ارزان97

سررسید سال 1397

قیمت چاپ سررسید 97

سررسید طرح اروپایی

سررسید سال 1397

سررسید چیست؟

سررسید طرح اروپایی

مراحل تولید سررسید

سررسید چیست؟

سررسیدنفیس

مراحل تولید سررسید

قطع های سررسید

سررسیدنفیس

سررسید ترمو

قطع های سررسید

سررسید زیر دستی

سررسید ترمو

سررسید و تقویم

سررسید زیر دستی

سررسید قطع اروپایی

سررسید و تقویم

سررسید خارجی

سررسید قطع اروپایی

سررسیدخشتی

سررسید خارجی

سررسید های نفیس

سررسیدخشتی

سررسید در تهران

سررسید های نفیس

سررسید رقعی

سررسید در تهران

سررسید اختصاصی

سررسید رقعی

طراحی جلد سررسید

سررسید اختصاصی

سررسید عمده

طراحی جلد سررسید