قطع وزیری

سررسید ستاره

سررسید ستاره کد ۱۰۷

کد ۱۰۷ قطع وزیری ۲۴ * ۱۷ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ سفید نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی با عطف قرمز صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید آریا

سررسید آریا کد ۱۰۶

کد ۱۰۶ قطع وزیری ۲۴ * ۱۷ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی با دو رنگ نوار صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید مهراد

سررسید یونا کد ۳۰۵

کد ۳۰۵ قطع وزیری ۲۱ * ۱۴.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی، قرمز، سرمه ای صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر هفته در یک صفحه + یادداشت و اطلاعات مهندسی

سررسید مهراد

سررسید مهراد کد ۳۰۴

کد ۳۰۴ قطع وزیری ۲۱ * ۱۴.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ سفید نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی با ۵ رنگ نوار، لبرنگ همرنگ نوار صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سر رسید شانلی بل صحافی چسب و دوخت

سررسید شانلی کد ۳۰۳

کد ۳۰۳ قطع وزیری ۲۱ * ۱۴.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی،سرمه ای صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید داوین

سررسید داوین کد ۳۰۲

کد ۳۰۲ قطع وزیری ۲۱ * ۱۴.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی با ۲ رنگ نوار صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید هلیا

سررسید هلیا کد ۳۰۱

کد ۳۰۱ قطع وزیری ۲۱ * ۱۴.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ سرمه ای صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید الیا

سررسید الیا کد ۳۰۰

کد ۳۰۰ قطع وزیری ۲۱ * ۱۴.۵ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ مشکی، آبی صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید نکیسا

سررسید نکیسا کد ۲۱۱

کد ۲۱۱ قطع وزیری ۲۲ * ۱۲ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد چرم مصنوعی رنگ قهوه ای،زرشکی صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه

سررسید ثمین

سررسید ثمین کد ۲۱۰

کد ۲۱۰ قطع وزیری ۲۲ * ۱۲ نوع کاغذ ۷۰ گرم رنگ کرم اندونزی نوع جلد پلی وینیل رنگ آبی،نارنجی،قرمز،زرد،سبز،نسکافه ای صحافی چسب + دوخت نوع صفحه بندی هر روز در یک صفحه – پنج شنبه و جمعه با هم در یک صفحه